Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamentin uusi toimikausi alkoi jäsenten nimeämisellä


Nokian kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti kokoontui 10.2. uudella kokoonpanolla. Järjestäytymiskokouksessa vahvistettiin jäsenet alkavalle toimikaudelle 2021–2022 ja sovittiin parlamentin toimintaperiaatteista seuraavalle kahdelle vuodelle.

Parlamentti lisää vuoropuhelua eri yhdistysten ja kaupungin välillä

Parlamentissa on 11 paikkaa, jotka jaetaan kategorioittain kattavan edustuksen kokoamiseksi. Yhdistysten ehdotusten perusteella nimetyt jäsenet edustavat eri taiteenlajeja, asukas- ja kylätoimintaa sekä kotiseututyötä, elinkeinoelämää, luontoa ja ympäristöä, monikulttuurisuutta, lasten ja nuorten kulttuuri- ja järjestötoimintaa sekä yhteiskunnallisia toimijoita. Lisäksi parlamentissa on kaupungin vapaa-aikapalveluiden, kaupunkikehityslautakunnan sekä vapaa-aikajaoston edustus.

Puheenjohtajana toimii asukas- ja kyläyhdistyksiä edustava Jyrki Käkönen Siuro-seura ry:stä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuija Nevala Nokian Yrittäjät ry:stä. Parlamentti kokoontuu varajäsenineen.

Parlamentin tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Se tarjoaa yhdistyksille suoran yhteyden kaupunkiin, mahdollisuuden osallistua toiminnan suunnitteluun sekä päätöksenteon valmisteluun. Kaupunki puolestaan saa käyttöön yhdistysten monipuolisen osaamisen. Parlamenttitoiminta kannustaa myös järjestöjen väliseen, toimialarajat ylittävään yhteistyöhön.

”Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamentin ensimmäinen toimikausi oli vielä tunnustelua ja roolin etsimistä. Toisen toimikauden kokoonpano on edellistä edustavampi ja ensivaikutelman perusteella uskallan odottaa, että parlamentti löytää muotonsa ja keinonsa vaikuttaa kaupungin kulttuuri- ja kansalaistoiminnan edistämiseen. Itse asettaisin yhdeksi tavoitteeksi, että voisimme tuoda näkyväksi sen, miten paljon ja monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kolmannen sektorin vapaaehtoistyö Nokialla tuottaa. Tässä toiminnassa on kyse kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisestä usein ilman merkittävää kaupungin panostusta.”, kertoo parlamentin puheenjohtaja Jyrki Käkönen.

Aktiivista osallistumista kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kehittämiseen

Seuraavan kahden vuoden keskeisiä sisältöjä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parlamentissa ovat yhteistyön ja yhteisten toimintamallien kehittäminen sekä strateginen ohjelmatyö.

“Parlamentti toimii yhteisenä, eri toimialojen toimijoita edustavana työnyrkkinä, missä työstetään ja edistetään yhteisiä asioita molemmin suuntaisen yhteistyön pitkäjänteiseksi kehittämiseksi.”, kertoo vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Parlamentti käsittelee lisäksi ajankohtaisia asioita, joita voivat olla esimerkiksi avustuksiin ja tilojen käyttöön liittyvät periaatteet, tapahtumatoiminta sekä kulttuuritoimintojen ja kulttuurihyvinvoinnin edistäminen Nokialla.

Nokian seuraparlamentit
Nokialla toimii liikuntaseuraparlamentti sekä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentti. Vuonna 2017 perustettujen parlamenttien tehtävänä on yhdistysten ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamenttien toimikausi on kaksi vuotta ja ne kokoontuvat 3–4 kertaa vuodessa. Jäsenet nimetään yhdistysten ehdotusten perusteella.

Katso Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin jäsenet kaudelle 2021–2022 ja seuraa parlamentin toimintaa

Kuva: Nokialla tuotetaan monipuolista kulttuuritoimintaa vapaaehtoisvoimin. Nokian kesäteatterissa esitettiin vuonna 2018 Täällä Pohjantähden alla -musiikkinäytelmää.