Nokian kotihoidossa otetaan käyttöön uusi HELLÄ etänä lähellä -palvelu


Kotihoidossa aloitetaan loka-marraskuun vaihteessa uusi HELLÄ etänä lähellä -palvelu eli sähköiset etäkäynnit.

Jatkossa on mahdollista toteuttaa videovälitteinen kotihoidon käynti niille kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta esimerkiksi lääkkeenotossa, muistutusta ruokailusta tai joiden arkikuntoutusta voidaan tehdä ohjatusti ilman hoitajan fyysistä läsnäoloa.

Jokaisen asiakkaan avun- ja palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnissa otetaan huomioon, onko kotihoidon toteutuksessa mahdollista hyödyntää videovälitteistä kontaktia.