Nokian keskustan kehittämisohjelman laatiminen on käynnistynyt


Nokian kaupunki on käynnistänyt keskustan kehittämiseen tähtäävän ohjelman laatimisen. Sen tavoitteena on muodostaa visio Nokian keskustasta sekä määritellä keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskusta-alueen kehittämiselle vuoteen 2027 saakka.

Nokian keskustassa Välikadulla on useita asuinkerrostaloja ja niiden edessä mm. Pepper Bar & Restaurant -ravintola.

Valmistuessaan suunnitelma ohjaa keskustan kehittämistä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ohjelmaa laadittaessa kuullaan keskustan ja sen lähialueiden yrittäjiä ja kiinteistönomistajia sekä kaupunkilaisia. Myös nokialaisten lasten ja nuorten toiveet kiinnostavat ja heille on suunniteltu mm. oma työpaja.

”Laadimme kehittämissuunnitelmaa yhteistyössä Sweco Ympäristö Oy:n kanssa. Työ ajoittuu tälle keväälle. Työn valmistelussa kuullaan monipuolisesti eri tahoja ja sidosryhmien näkemyksiä tulevaisuuden keskustasta. Meillä on käytössämme myös kattavasti aikaisempaa keskustan kehittämistyössä syntynyttä aineistoa, jota hyödynnetään suunnitelman laatimisessa”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Ohjelman laatiminen käynnistyy karttapohjaisella kyselyllä, jossa haetaan ideoita Nokian keskustan kehittämiseen. Kysely on avoinna kaupungin verkkosivuilla 6.4.2018 asti. Huhtikuussa järjestetään työpajoja mm. keskustan yrittäjille ja kiinteistönomistajille sekä lapsille ja nuorille. Toukokuussa toteutetaan visiotyöpaja kaupungin päättäjille ja myös kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan ideoita Nokia-viikolla järjestettävässä yleisötilaisuudessa.

Kehittämisohjelman visuaalinen kartta- ja kuva-aineisto tulevat nähtäväksi ja kommentoitavaksi verkkosivuille tulevana kesänä. Tavoitteena on saada keskustan kehittämisohjelma kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkusyksyllä 2018.

Vastaa kyselyyn tästä.

Lisätietoja:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780