Nokian kaupunki valtakunnan kärkeä – muuttovoitossa sijalle seitsemän


Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Nokian kaupungin väkiluku kasvoi vuoden 2020 aikana 561 asukkaalla. Asukasmäärän kasvu johtuu erityisesti kuntien välisestä muuttovoitosta, joka oli 539 asukasta. Nokia sijoittui koko maan nettomuuttovertailussa seitsemänneksi ja asukkaiden kokonaismäärän lisääntymisessä sijalle kaksitoista.

Ilmakuva Nokian keskustassa, jossa etualalla näkyvät kirjasto- ja kulttuuritalo Virta sekä sen vieressä korkea asuinkerrostalo.

Tampereen ympäristökunnista Nokian asukasmäärä kasvoi lukumääräisesti eniten. Nokialla oli vuoden 2020 lopussa 34 493 asukasta.

Nokian kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen näkee kaupungin hyvälle muuttovoitolle usean selittävän tekijän. Hänen mukaansa Nokian asuntotarjonta on monipuolista ja kaupunkikehittämisessä on panostettu uusiin alueisiin, keskustan kehittämiseen sekä markkinointiin. Yhtenä muuttovoittoa tukevana asiana on osaltaan ollut myös joukkoliikenteen ja lähijunayhteyksien aktiivinen kehittäminen.

– Nokialle muuttaneiden kokemusten mukaan kaupungin lähiluonto ja sen tuomat virkistysmahdollisuudet sekä monipuolinen harrastustarjonta toimivat myös hyvänä vetovoimatekijänä paikkakunnalle. Nokian kaupunki on myös investoinut merkittävästi julkisiin palveluihin, kuten esimerkiksi uusiin kouluihin, hyvinvointikeskukseen sekä kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan, kertoo Nieminen.

Lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, p. 040 133 4780