Nokian kaupunki valmistelee säästö- ja tulonmuodostussuunnitelmaa vuosille 2020–2022


Nokian kaupunki on aloittamassa talousarvioon sisältyvää vuosien 2020–2022 säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman valmistelua. Kaupunginhallitus käsittelee valmistelun aloitusta kokouksessaan maanantaina 20. tammikuuta. Suunnitelmalla tavoitellaan kolmen vuoden aikana yhteensä 2,4 miljoonan euron vaikutuksia.

Kaupungin taloutta rasittavat erityisesti sisäilmaongelmista johtuvat investointitarpeet uusiin, terveellisiin ja turvallisiin toimitiloihin sekä käyttötalouden osalta välttämättömien väistötilojen vuokrakustannukset. Investointien määrä on taloussuunnitelmakauden aikana historiallisen suuri, noin 90 miljoona euroa.

Kaupungin tulos on ollut useita vuosia peräkkäin alijäämäinen. Kuntatalouden tilanne on kautta maan ennätyksellisen heikko. Nokian kaupungin kuluvan vuoden talousarvio on kuitenkin selkeästi ylijäämäinen.

Kuntalaisten palvelut turvataan

”Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman laatimisella ja toteuttamisella voimme hillitä kaupungin velkaantumista sekä nostaa investointien tulorahoitusosuutta. Tavoitteena on myös niukan kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen sekä ulkoisiin muutoksiin ja taloustilanteen tiukentamiseen sopeutuminen. Kaupungin taloudellinen asema ja kuntalaisten lakisääteiset palvelut turvataan myös jatkossa”, kuvailee talousjohtaja Mikko Koskela.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman valmistelua on tarkoitus tehdä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa priorisoidaan keinovalikoimia, joilla saadaan pysyviä uusia tuloja ja nopeita säästöjä kaupungille. Säästöjen halutaan lisäävän työaikaa ydintehtävään toimintatapoja tehostamalla ja suoraviivaistamalla.

Ensimmäisessä suunnitelman valmisteluvaiheessa, tammi-helmikuun aikana priorisoidaan pääasiassa muita kuin henkilöstökustannusten säästöjä. Jos siinä ei saavuteta taloudellisia tavoitteita, toisessa vaiheessa tarkastellaan vaihtoehtoja pysyvien henkilöstösäästöjen muodostamiselle.

Säästö- ja tulonmuodostuskeinoja kerätään palvelualueilta ja lautakunnilta

Valmistelun on suunniteltu etenevän niin, että ensimmäisen vaiheen säästö- ja tulonmuodostuskeinot vaikutuksineen kerätään kaikilta kaupungin palvelualueilta ja lautakunnilta helmikuun puoliväliin mennessä. Kaupunginhallitus päättäisi jatkovalmistelusta ja mahdollisesta valmistelun toisen vaiheen käynnistämisestä maaliskuussa.

Säästö- ja tulonmuodostusohjelman laatimisesta on päätetty kaupungin talousarviossa 2020 ja taloussuunnitelmassa 2020–2022. Vaikutuksia tavoitellaan 0,5 miljoonaa euroa tälle vuodelle, 0,7 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 1,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Kaupunginhallitus päättää myöhemmin yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla 2,4 miljoonan euron tavoite saavutetaan ja kohdentaa toimenpiteiden aiheuttamat muutokset palvelualueiden sitoviin määrärahoihin. Jos suunnitelma sisältää kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvia toimenpiteitä, niistä päättää aikanaan kaupunginvaltuusto.

LISÄTIEDOT
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422