Nokian kaupunki uusii rakennetun ympäristön tietojärjestelmänsä – jatkossa Nokiasta on digitaalinen kaksonen


Nokian kaupunki hankkii Tiera City -tietojärjestelmän uudeksi rakennetun ympäristön kaupunkisuunnittelua ohjaavaksi järjestelmäksi. Tiera City on tietomallipohjainen ja prosessiohjattu kuntien rakennetun ympäristön kokonaisratkaisu, joka yhdistää kaavoituksen, kaupunkimittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun sekä infrasuunnittelun toiminnot ja tiedonhallinnan yhden kokonaisjärjestelmän alle. Kaupungin tavoitteena on saada järjestelmä kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2024 aikana.

Näkymä Nokian keskustaan, jossa etualalla rautatieasema ja punatiilinen vanha Teollisuusasema-rakennus.

Nokian kaupunki ja Kuntien Tiera Oy allekirjoittivat helmikuussa 2023 sopimuksen, joka kattaa Tiera City -järjestelmän toiminnalliset osakokonaisuudet, ulkoisia integraatioita, käyttöönottoprojektin, tiedonsiirrot nykyjärjestelmistä sekä pääkäyttäjien koulutukset. Ratkaisu toimitetaan kaupungille SaaS-mallisesti eli pilvipalveluna.

– Tiera City -järjestelmän hankinnan myötä tehostamme kaupunkikehityspalveluiden palvelualueen digitalisaatiota yhdistämällä kaikki kaupunkisuunnitteluun liittyvät tiedot saman järjestelmän alle. Yhden järjestelmän avulla voimme parantaa myös viranomaisyhteistyötä sekä kaupungin asiakaspalvelua kuntalaisille, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Niemisen mukaan modernin järjestelmän käyttöönotolla varaudutaan muun muassa Nokian kaupungin tuleviin kehitystarpeisiin, väestökasvuun ja valmistelussa oleviin lainsäädännön muutoksiin. Tavoitteena on, että koko järjestelmä on täydessä käytössä Nokialla vuoden 2024 lopussa ja vanhojen järjestelmien alasajo on tehty.

Yhtenäiset tiedot kaupungista jatkossa kaikkien käytössä

Rakennettuun ympäristöön liittyvät prosessit mallinnetaan Tiera City -järjestelmään valmiiksi, jolloin se osaa ohjata tekemistä, tietoa on helppo jakaa eri osapuolille ja tiedolla johtaminen on sujuvaa. Aiemmin kaupungin erilaisiin järjestelmiin pirstaloitunut tieto siirtyy tietomallipohjaiseksi viranomaisten ja kuntalaisten hyödynnettäväksi.

– Maankäytön suunnittelua eli esimerkiksi kaavoitusta tai tonttijakoja tehdään jatkossa tietomallipohjaisesti. Uuden järjestelmän myötä esimerkiksi kaavat muuttuvat perinteisistä kartoista älykkäiksi osiksi 3D-kaupunkimallia. Tulevaisuudessa kaupunkimalli toimii alustana Nokian digitaaliselle kaksoselle, sanoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Stenlundin mukaan prosessien digitalisointi mahdollistaa prosessien läpinäkyvyyden ja käyttäjäroolipohjaisen toiminnanohjauksen prosessien eri vaiheissa. Esimerkiksi tietomallipohjainen rakennuslupa, jossa rakennusta voidaan tarkastella kolmiulotteisesti, on lähitulevaisuudessa mahdollista.

Nokian Tiera City -järjestelmäprojektin ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön muun muassa kaupunkimalli, toiminnanohjauskokonaisuus, kiinteistönmuodostus ja tonttijaot. Tämän jälkeen ovat vuorossa kaavoitus sekä rakennus- ja ympäristöluvat.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarviokäsittelyssä määrärahan Tiera City -järjestelmän hankinnasta, koulutuksesta ja käyttöönotosta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehtävän palvelusopimuksen kokouksessaan 7.2.2023.

Lisätiedot:
Mikko Nieminen, kaupunkikehitysjohtaja, p. 040 133 4780
Kari Stenlund, maankäyttöjohtaja, p. 044 486 1609