Nokian kaupunki tukee luonnon monimuotoisuutta asentamalla liito-oravalle pönttöjä puistometsiin


Nokian kaupunki on asentanut alkuvuoden aikana liito-oravan pönttöjä kaupungin omistamiin puistometsiin. Uusi pönttöjen tarkoituksena on parantaa liito-oravan elinolosuhteita. Toimenpide on osa Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on säilyttää arvokkaita luontokohteita ja eliölajeja.

Ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä asentamassa liito-oravan pönttöä puun runkoon.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet ovat tiukasti luonnonsuojelulain suojaamia, mutta kaikkiaan lajin elinpiirit pienenevät kaupunkirakenteen tiivistyessä. Liito-oravan elinalueita pyritään parantamaan ja luomaan uusia alueita sellaisilla kohteilla, joissa niistä ei aiheudu ristiriitaa muun maankäytön kanssa.

– Nokialla liito-oravan pönttökohteet on sovittu yhteistyössä kaupungin maankäytön kanssa. Tavoitteena on lajin suotuinen suojelutaso Nokian kaupungin alueella, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä.

Yhteensä pönttöjä on asennettu Nokialla noin 20 kappaletta. Kaupungin asentamat pöntöt on varustettu kaupungin vaakunalla ja niiden sijaintitiedot on kerätty talteen.

Mäkelä muistuttaa, että omaehtoisesti pönttöjä ei tule lähteä asentamaan, vaan toimenpide vaatii aina maanomistajan luvan. Mäkelän mukaan asennettujen pönttöjen osalta tehdään seurantaa ja kerätään kokemuksia. Tulevaisuudessa katsotaan, asennetaanko pönttöjä vielä lisää.

Lisätiedot:
Raimo Tuohisaari, ympäristönsuojelupäällikkö, p. 040 779 9287
Virpi Hannuksela, kaupunginpuutarhuri, p. 044 906 1245