Nokian kaupunki tukee kesätyösetelillä nuorten työllistymistä


Nokian kaupunki ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön nuorten kesätyösetelin, jonka tarkoituksena on edistää nokialaisten nuorten työllistymistä ja kannustaa paikkakunnan yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kaupunki on varannut 40 000 euron määrärahan kesätyöseteliä varten vuodelle 2018.

Kesätyösetelin arvo on 400 euroa, joten 40 000 euron määrärahalla mahdollistetaan sadan nokialaisen nuoren työllistyminen kesällä 2018. Kesätyöseteli voidaan maksaa paikkakunnan yrityksille ja yhdistyksille. Sitä ei kuitenkaan voida käyttää seurakunnan ja kuntayhtymän kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Yksi työnantaja voi työllistää kaksi nuorta kesätyöseteliä käyttäen.

”Kesätyöseteliin on oikeutettu nokialainen työnantaja, joka palkkaa vuosina 1999 – 2003 syntyneen nokialaisen nuoren 1.5.2018 – 31.8.2018 välisenä aikana. Työsuhteen keston on oltava vähintään kaksi viikkoa ja maksettavan palkan vähintään 700 euroa sivukuluineen. Yksi nuori voi saada yhden kesätyösetelin”, kertoo elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen.

Kesätyöseteleiden hakuaika on 12.2. – 9.3.2018. Jos hakemuksia tulee yli 100 kappaletta, kesätyösetelien saajat arvotaan. Kesätyöseteleitä voidaan edelleen myöntää määrärahan puitteissa myös hakuajan päättymisen jälkeen.

Nuorten kesätyösetelihakemus tehdään Nokian kaupungin verkkosivuilla olevalla lomakkeella, jonka tulee allekirjoittaa sekä työllistettävä nuori että työllistävä yritys tai yhdistys. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinopäällikkö.

Tilitys haetaan nuoren työsuhteen päättymisen jälkeen verkkosivuilla olevalla tilityslomakkeella, johon tulee liittää mukaan palkkatodistus. Tilitystä on haettava 30.9.2018 mennessä elinkeino- ja työllisyyspalveluista. Lisätietoa kesätyösetelistä ja tarkat hakuohjeet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla helmikuussa 2018.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen, puh. 044 4860 918