Nokian kaupunki teki hyvän tuloksen – vuoden 2020 tilinpäätös on 14 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Nokian kaupungin tilinpäätös viime vuodelta on 14 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat erityisesti valtion kertaluonteiset tukitoimet, edellisvuotta suurempi verotulojen kertymä sekä kasvaneet maanmyynnin ja maankäytön tulot. Kaupungin tekemät säästötoimenpiteet vaikuttivat myös osaltaan ennustetta parempaan tulokseen.

Kuva: Mikko Ovaska

Kaupungin kokonaistuotot kasvoivat 13 prosenttia

Kaupungin kokonaistuottojen kasvu oli 13 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot kasvoivat 4,1 milj. euroa (15 %), merkittävin tekijä oli saadut maanmyyntivoitot. Isoin yksittäinen kauppa oli 0,8 milj. euron tonttikauppa Nokian Renkaille. Asumiseen kaupunki luovutti viime vuonna 67 tonttia.

Verotulot, 147,6 milj. euroa, ylsivät lähes alkuperäisen talousarvion tasolle huolimatta siitä, että työttömyys Nokialla kasvoi. Verotulot kasvoivat 9 milj. euroa edellisestä vuodesta (6 %). Kunnallisveroprosentti nostettiin viime vuonna 21:en, kiinteistöveroprosentit pidettiin ennallaan.

Valtio tuki kuntia koronapandemian hoitamisessa kertaluonteisilla valtionosuuksien korotuksilla. Nokian kaupunki sai valtionosuuksia yhteensä 52,9 milj. euroa, josta pandemian hoitoon osoitettua kertaluonteista valtionosuutta noin 10 milj. euroa. Lisäksi Nokialle myönnettiin harkinnanvaraista valtionosuutta 1,3 milj. euroa.

Talouden haasteet jatkuvat hyvästä tuloksesta huolimatta

”Tulos on erittäin hyvä. Arvioin, että tilinpäätös olisi ollut positiivinen ilman koronaakin. Nokian kaupungin talouden haasteet eivät ole kuitenkaan vielä ohi. Olemme sitoutuneet suurien palvelukiinteistöjen korvausinvestointien toteuttamiseen, ja kaupungin kasvaessa myös ylläpidettävän infrastruktuurin laajuus kasvaa. Nokian tulee edelleen aktiivisilla päätöksillä ja toimilla turvata talouden tasapainon ylläpitäminen”, kuvailee talousjohtaja Mikko Koskela.

Nokian vetovoima parani

Nokia on houkutteleva asuinpaikka. Kaupungin väestö kasvoi 564 asukkaalla (+1,7 %). Viime vuoden lopussa väkiluku oli 34 493 henkeä. Kasvu johtui kuntien välisestä nettomuutosta. Nokian absoluuttinen väestönlisäys oli sijalla 12 kun tarkastellaan kaikkia Suomen kuntia. Pirkanmaalla vain Tampereen väkiluku kasvoi Nokiaa enemmän.

Uusia asuntoja Nokialle valmistui 487, kasvua edellisestä vuodesta oli 81 %. Eniten asuntoja rakennettiin Harjuniittyyn ja keskustaan.

Paljon investointeja

Kasvavassa kaupungissa tehtiin investointeja yhteensä 29,9 miljoonalla eurolla (netto). Kaupunki rakensi kunnallistekniikkaa Kolmenkulman, Harjuniityn, Tanhuankadun-Rounionkadun sekä Nanson kaava-alueille, jotta Nokia voi kasvaa tulevaisuudessakin. Emäkosken silta valmistui kesällä.

Toimitilojen mittavan investointiohjelman toteuttaminen käynnistyi viime vuonna. Myllyhaan ja Emäkosken koulujen sekä Nokian lukion rakentaminen alkoi. Myös Myllyhaan päiväkodin perusparannus eteni viime vuonna. Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta avattiin yleisölle viime kesänä.

Investointitaso jatkuu merkittävänä, ja myös Nokian hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa tänä keväänä.

Toimintakulut kasvoivat

Kaupungin toimintakulut kasvoivat viime vuodesta 9,5 milj. euroa (4,7 %). Suoria koronapandemian kuluja kirjattiin kolme milj. euroa, joista suurimpana olivat koronanäytteenoton kustannukset. Koronasta aiheutuu lisäksi merkittäviä välillisiä kustannuksia, kuten esimerkiksi psykososiaalisen hoidontarpeen lisääntymistä ja korkeamman hygieniatason edellyttämää lisätyötä.

Henkilöstökulut kasvoivat vain perusturvapalveluissa. Henkilöstön kokonaistyöaika laski edellisvuodesta oman henkilöstön osalta 33 henkilötyövuotta ja työvoiman vuokrauksen osalta 12 henkilötyövuotta.

Kaupungin palvelu- ja tulosalueet pysyivät hyvin talousarviossa. Ainostaan terveyspalveluissa tuli talousarvion ylitys, joka johtui pääosin erikoissairaanhoidon palveluista.

”Kaupungin henkilöstö on osoittanut erinomaista joustavuutta ja sitoutumista kuntalaisten palveluun vaikeana koronavuotena. Tästä esitän parhaat kiitokseni koko henkilökunnalle”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

Nokian kaupungin tilinpäätös 2020 lyhyesti

  • toimintatuotot kasvoivat 4,1 milj. euroa / 15 %
  • toimintakulut kasvoivat 9,5 milj. euroa / 5 %
  • verorahoituksen kasvu 9 milj. euroa / 6 %
  • valtionosuudet kasvoivat 14,1 milj. euroa / 36 %
  • vuosikate vahvistui 18,1 milj. euroa
  • poistot vähenivät 1,6 milj. euroa
  • lainakanta kasvoi 10,1 milj. euroa
  • lainakanta 2947 euroa per asukas
  • tulos 14 milj. euroa.

Lisätiedot:
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, (03) 5652 0001