Nokian kaupunki tähtää liikenneturvallisuuden parantamiseen – asukkaat voivat vaikuttaa vastaamalla kyselyyn


Nokian kaupunki on käynnistänyt liikenneturvallisuussuunnitelman laatimisen, jolla parannetaan kaupungin liikenneturvallisuutta sekä vaikutetaan nokialaisten liikennekäyttäytymiseen. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on löytää keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä Nokialla.

– Kaupunkilaiset voivat edesauttaa liikenneturvallisuustyötä vastaamalla verkkokyselyyn 26.10.2022 mennessä. Kartoitamme kyselyllä kaupunkilaisten mielipiteitä sekä kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta, kertoo Nokian kaupungin infrapalveluiden johtaja Jussi Pesonen.

Pesosen mukaan Nokialla tapahtuu asukasmäärään suhteutettuna muita Tampereen seutukuntia enemmän onnettomuuksia. Jopa neljäsosa henkilövahinko-onnettomuuksien uhreista on ollut nuoria eli 15–17-vuotiaita.

Ajonopeuksien hillitseminen sekä nuorten liikenneonnettomuuksien vähentäminen ovat liikenneturvallisuustyön keskiössä. Suuret tilannenopeudet kasvattavat vakavien onnettomuuksien todennäköisyyttä. Liikenneturvallisuussuunnitelman ajonopeusanalyysin* perusteella ajonopeudet** Nokialla ovat korkeita koko katuverkolla ja erityisesti pää- ja kokoojakaduilla.

Liikenneympäristön ohella merkittävässä asemassa ovat asenteet ja niihin vaikuttaminen. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa halutaan löytää konkreettisia keinoja liikennekasvatukseen ja viestintään.

Nokian liikenneturvallisuussuunnitelman laatimista ohjaa kaupungin ja eri viranomaisten yhteinen Viisaan liikkumisen työryhmä. Suunnitelman laatii Ramboll Finland Oy. Liikenneturvallisuustyössä hyödynnetään nyt laadittavan kyselyn lisäksi vuonna 2021 laaditun kävelyn ja pyöräilyn laajemmasta kyselystä saatuja tuloksia.

Liikenneturvallisuuskyselyyn voi vastata osoitteessa: https://www.menti.com/1tr8ebhcyh/0

Lisätietoja:
Jussi Pesonen, infrapalveluiden johtaja, Nokian kaupunki, jussi.pesonen@nokiankaupunki.fi
Lauri Vesanen, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy, lauri.vesanen@ramboll.fi

* Ajonopeusdata (TomTom), tarkasteluaika 04-10/2021.
** Nopeusanalyysissä käytettiin mittarina V85 nopeutta. V85 on nopeus, jonka 15 % autoilijoista ylittää ja vastaavasti 85 % alittaa.