Nokian kaupunki selvitti 70 vuotta täyttäneiden kuntalaisten kuulumisia robottipuhelulla


Nokian kaupunki kokeili automaattipuheluiden käyttöä 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien nokialaisten tilanteen ja palveluntarpeen kartoittamiseen koronapandemian aikana. Tavoitteena oli kokeilla pandemiatilanteessa uusia keinoja kysyä kuulumisia kuntalaisilta ja kertoa heille, mistä ja miten saada tarvittaessa apua.

Puhelut toteutettiin ensimmäisessä vaiheessa automaattisoitolla, joka mahdollisti tuhansien puheluiden soittamisen muutaman tunnin aikana. Soittoa ei voitu kuitenkaan tehdä koko kohderyhmälle, koska kaikkien puhelinnumerot eivät olleet saatavilla (esimerkiksi salaiset numerot, Prepaid-liittymät). Robotti soitti 1.6. aamupäivällä 2410 kuntalaiselle. Puhelulla saatiin yhteys 1860 kuntalaiseen. Puheluun vastanneista 59% kuunteli puhelun loppuun asti.

Puhelun alussa kysyttiin ”Onko koronatilanne vaikeuttanut arkeanne?”. Kuntalaisista noin kolmasosa vastasi kyllä ja 2/3 ei. Tämän jälkeen vastaajan oli mahdollista jättää automaattiin pyyntö henkilökohtaisesta yhteydenotosta. Yhteydenottoa toivoi 75 vastaajaa ja heille on aloitettu henkilökohtaiset soitot viime viikolla.

Vastaajan oli mahdollista puhelun aikana kertoa myös tarkemmin huolta aiheuttaneista asioista tai antaa muuten palautetta Nokian kaupungille. Sanallista palautetta annettiin kokonaisuutena melko vähän. Automaattiin jätetyissä viesteissä korostui huolenaiheena selkeimmin yksinäisyys. Muun palautteen perusteella koronapandemia näyttäisi vaikuttaneen eniten 70 vuotta täyttäneiden kuntalaisten kauppa-asioiden hoitamiseen sekä sosiaalisten kontaktien ylläpitämiseen.

Lisätiedot:
Nokian kaupungin Vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä, 040 7799 055