Nokian kaupunki palkitsi vuoden 2023 Avainteot


Vuoden Avainteko-tunnustuksilla huomioitiin oppilaiden lukuinnostuksen lisääminen, QR-koodin hyödyntäminen turvallisuuskävelyissä ja ilmastovahdin käyttöönotto.

Kuvassa Nokianvirran äidinkielen opettajat

Nokian kaupunki palkitsee vuosittain vuoden päätteeksi kaupungin strategiaa esimerkillisesti toteuttaneet avainteot. Vuoden Avainteot palkitaan kolmessa kategoriassa: Asiakasteko korkealaatuisesta asiakaspalvelusta, Työyhteisöteko työyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä ja Ekoteko ekologisuutta lisäävästä toiminnasta.

Tunnustuksen saajiksi ehdotettiin yhteensä 15 tahoa, joista kaupungin johtoryhmä valitsi tunnustusten saajat. Vuoden Asiakasteko -tunnustuksen saivat Nokianvirran äidinkielen opettajat, Aleksi Anttila, Heikki Jääskeläinen, Anna-Maria Kohtala, Karoliina Majuri, Mervi Naskali ja Maarit Pakarinen. Työyhteisöteosta palkittiin Mira Heinonen, Mari Tammisto ja Tiia Viljanen. Vuoden Ekoteko -tunnustuksen saajaksi valittiin Satu Nurmioja ja Pekka Lamminmäki.

”Johtoryhmä oli jälleen positiivisen haasteen edessä, kun pääsimme valitsemaan Vuoden Avaintekoja – erinomaisia ehdokkaita oli tänäkin vuonna useita. Voittajien valinnassa korostui tekojen vaikuttavuus, ajankohtaisuus ja monistettavuus”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo.

 

Lukuinnostuksen lisääminen huomioitiin Asiakasteko-tunnustuksella

Nokianvirran koulun äidinkielen opettajat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä oppilaiden lukuinnostuksen lisäämiseksi. Työstä on syntynyt tuloksia, sillä vapaa-aikanaan lukevien koulun oppilaiden määrä on kasvanut kolmanneksella viimeisen kolmen tutkinta-ajanjakson aikana. Myönteinen suhtautuminen lukemiseen tukee lukutaitoa, joka antaa pohjan pärjätä yhteiskunnassa ja tulevassa työelämässä.

Lukemiselle myönteisen asenneilmapiirin taustalla on muun muassa lukemisen ja kirjallisuuden korostaminen äidinkielen opetuksessa, kirjastovierailut, kirjavinkkaukset sekä kirjoituskilpailut ja lehtikurssit. Lisäksi on panostettu selkokieliseen kirjallisuuteen, jotta jokaisella oppilaalla on omien kykyjensä puitteissa mahdollisuus lukukokemuksiin.

Puropuiston päiväkodissa hyödynnetään QR-koodia turvallisuuskävelyissä

Puropuiston päiväkodin lastenhoitajan Tiia Viljasen ja apulaisjohtajan Mira Heinosen sekä tuoteomistaja Mari Tammiston kekseliäs idea hyödyntää QR-koodia turvallisuuskävelyissä palkittiin Vuoden Työyhteisötekona. QR-koodin avulla jokainen Puropuiston päiväkodin työntekijä voi suorittaa turvallisuuskävelyn koska tahansa, mikä on lisännyt päiväkodin henkilöstön turvallisuuden kokemusta.

Innostava pelillinen toimintatapa on mahdollista toteuttaa muissakin kaupungin työyksiköissä. Turvallisuus on teemana ajankohtainen kaikilla toimialoilla ja turvallisuuden tunnetta lisäävät ideat ja toimenpiteet ovat todella tärkeitä.

Ilmastovahdin käyttöönotosta Ekoteko-tunnustus

Nokian kaupunki otti Ilmastovahdin käyttöön vuoden 2023 syksyllä. Alustan käyttöönotosta ja toteutuksesta vastasivat ilmasto- ja energia-asiantuntija Satu Nurmioja ja talousasiantuntija Pekka Lamminmäki.

Ilmastovahti kokoaa yhteen ja tuo näkyväksi ilmasto- ja energiatehokkuustoimet, joilla kaupunki pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastovahdissa voi myös seurata tavoitteiden edistymistä ja kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä. Palvelu pohjautuu kaupunginvaltuuston joulukuussa 2022 hyväksymään Hiilineutraali Nokia 2030 -tiekarttaan. PowerBI-pohjainen palvelu on monipuolinen, selkeä ja laadukkaasti toteutettu.

 

”Vuonna 2023 henkilöstö on jälleen kehittänyt hienosti toimintatapoja ja palveluja. Kiitän kaikkia kehittämismyönteisyydestä ja sitoutuneisuudesta” henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen toivottaa.

Nokian kaupunki onnittelee kaikkia tunnustusten saajia.