Nokian kaupunki palkitsi työntekijöitään Avainteko-tunnustuksilla


Nokian kaupunki palkitsee vuosittain vuoden päätteeksi kaupungin strategiaa esimerkillisesti toteuttaneet avainteot. Vuoden avainteot palkitaan kolmessa kategoriassa. Vuoden Asiakasteko-tunnustuksen 2022 saivat kotisairaalan hoitajat, suun terveydenhuollon pop up-yksikkö ja rakennusvalvonta. Vuoden Työyhteisötekona palkittiin kotihoito ja kotihoidon esihenkilö Sirkka Valkonen sekä Pirkan opisto. Vuoden Ekoteosta palkittiin kaupungin siivouspalvelut.

Kotisairaalan henkilökunta kukkakimppujen ja kunniakirjan kanssa.

Tunnustuksen saajiksi ehdotettiin yhteensä 21 tahoa, joista kaupungin johtoryhmä valitsi tunnustusten saajat. Ehdotuksia saivat jättää kaikki kaupungin työntekijät.

”Saimme tänä vuonna runsaasti erinomaisia ehdotuksia tunnustusten saajiksi. On hienoa, kuinka kehittämisorientoituneita ja sitoutuneita työntekijöitä meillä on. Kaupungilla tehdään hyvää työtä ympäristöystävällisyyden edistämiseksi, työyhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä korkealaatuisen asiakaspalvelun tarjoamiseksi kuntalaisille”, kiittelee kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kotisairaalan hoitajat ovat tehneet ensiluokkaista asiakastyötä

Kotisairaalan korkea hoidon taso huomioitiin Vuoden Asiakasteko -tunnustuksella. Ammattitaitoiset työntekijät ovat monista vastoinkäymisistä huolimatta jaksaneet joustaa ja ovat säilyttäneet hoidon tason, joka on alusta saakka ollut asiakaspalautteidenkin perusteella ensiluokkaista. Hoitajia kiitetään erityisesti ammattitaidosta, empaattisuudesta sekä potilaan ja omaisten kuuntelemisesta.

(Kuvassa kotisairaalan henkilökunta, vasemmalta oikealle Päivi Neuvonen, Kirsi Aarnio, Nina Malvisalo, Mira Tuomensalo, Hannele Ahola, Sanna Viitaniemi, Outi Makkonen ja Pia Järvenpää)

Suun terveydenhuollon pop up -yksikkö sai tunnustuksen tärkeästä ennaltaehkäisevästä työstä

Suun terveydenhuollossa on vuonna 2022 aloitettu mielenterveys- ja päihdeyksikköön jalkautuminen liikuteltavalla pop up -hoitoyksiköllä. Kokeilun tavoitteena on saavuttaa paremmin potilasryhmä, jolla muuten olisi suuri riski pudota säännöllisen hoidon piiristä, ja siirtää painopistettä kiireelliseen hoitoon hakeutumisesta enemmän ennaltaehkäisevän ja varhaisen hoidon suuntaan.

Tunnustus myönnettiin suuhygienisti Sanna Vainionpäälle, joka on tehnyt hoidon tarpeen arviointeja ja perusteellista omahoidon ohjausta sekä suun terveydenhuollon vastaavalle hoitajalle Sanna Olánille, joka on kantanut vastuun toiminnan organisoinnista. Lisäksi pop up -yksikön toiminnasta tunnustuksen saivat suun terveydenhuollon osastonhoitaja Mari Posti ja mielenterveystyön osastonhoitaja Terhi Leskinen.

Rakennusvalvonta on palvellut kuntalaisia nopeasti ja laadukkaasti

Kaupungin rakennusvalvonta on saanut sekä yksityisasiakkailta että elinkeinoelämän ja yritysten edustajilta erittäin hyvää palautetta asiakaspalvelusta ja nopeasta toiminnasta lupa-asioiden ja päätösten käsittelyssä. Lupa-asioiden käsittelyajat ovat kaupunkiseudun nopeimpia. Toimintaan ja palveluiden järjestämiseen on käyty tutustumassa myös naapurikunnasta.

Palvelutaso on saatu pidettyä erittäin korkealla siitä huolimatta, että kaupungin kasvun myötä lupamäärät ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina.

Kotihoidossa lisätty onnistuneesti itseohjautuvuutta ja työhyvinvointia

Kotihoidossa on vuonna 2022 toteutettu yhteisöohjautuvuusprojektia, jonka tarkoituksena on lisätä kotihoidon tiimien itseohjautuvuutta työnsä organisoinnissa. Projekti on lisännyt kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia, työ on sujuvoitunut ja päällekkäinen työ vähentynyt.

Yhteisöohjautuvuuden opetteleminen on uudistanut kotihoidon palvelua, ja se on lisännyt työn imua ja kokemusta oman työn hallinnasta sekä lisännyt kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Kotihoidon esihenkilö Sirkka Valkonen sai erityistunnustuksen henkilöstön innostamisesta mukaan yhteisöohjautuvuusprojektiin.

Pirkan opistossa kehitetty tunnustuksen arvoisesti työhyvinvointiin ja työsuhteisiin liittyviä käytäntöjä

Pirkan opiston henkilöstö on edistänyt monipuolisesti työyhteisön hyvinvointia ja kehittänyt työsuhteisiin liittyviä asioita, parantaen huomattavasti tuntiopettajien työolosuhteita. Tuntiopettajat ovat osallistuneet työhyvinvointiryhmän toimintaan, kestävän tulevaisuuden työryhmään, sekä opiston kehittämisohjelman laadintaan. Kaikilla tuntiopettajilla on oikeus työterveyspalveluiden käyttöön ja heille on mahdollistettu Epassin käyttö. Tuntiopettajille on myös varattu mahdollisuus kehityskeskusteluun.

Päätoimiselle henkilöstölle ja tuntiopettajille on järjestetty yhteisiä seminaareja, joissa yhteisten asioiden kehittäminen ja verkostoituminen on edistänyt osallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta koko henkilöstön osalta.

Ekoteko-tunnustus kemikaalittomalle siivoukselle

Siivouspalveluissa on systemaattisesti lisätty kemikaalittoman siivouksen kohteita, ja se on myös otettu automaattisesti käyttöön uusissa tai saneeratuissa kohteissa. Tällä hetkellä kemikaaliton siivous on käytössä viidessä kaupungin kohteessa. Kemikaalittoman siivouksen siivouslaatu on ollut hyvää. Käytännöllä pinnat eivät kuormitu pesuainejäämistä, jolloin pidennetään pintojen käyttöikää. Käytäntö myös parantaa sisäilman laatua.

 

”Vuoden 2022 Avainteko -tunnustusten saajien lisäksi koen, että laajemminkin Nokian kaupungin henkilöstö on hyvin kehittämismyönteistä ja onnistunut uudistamaan palvelua sekä toimintoja. Haluankin näin vuoden lopussa kiittää koko henkilöstöä lämpimästi siitä hienosta työstä, mitä he ovat tehneet”, henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen toivottaa.

_______________________________________

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen, 044 4861685