Nokian kaupunki ottaa käyttöön valtakunnallisen Kaikukortin


Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuurikohteisiin ja kulttuuri- ja urheilutapahtumiin sekä Pirkan opiston kurssipaikkoja. Kortin voi saada taloudellisin perustein sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen (HYTE) parissa olevat asiakkaat. Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien mahdollisuuksia osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajan elämään.

Kulttuuripalvelujen käyttö ja taiteen tekeminen vaikuttavat tutkitusti ihmisten elämänlaatuun, terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta kulttuuri kuuluu kaikille ja kulttuurielämään osallistuminen on ihmisen perusoikeus taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kulttuuritermillä tarkoitetaan laajasti kulttuuri-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa.

Kaikukortti on henkilökohtainen, asiakkaalle maksuton ja se on voimassa 12 kuukautta tai kokeilujakson ajan. Maksuttoman pääsylipun voi hankkia myös omille alle 18-vuotiaille lapsille ja lapsenlapsille samaan tilaisuuteen, johon on itsekin osallistumassa, heidän määrä kirjataan korttiin sitä luovuttaessa. Kaikukortin käyttökertoja ei ole rajattu, mutta opistojen kurssitoiminnassa on joitakin rajoituksia, jotka mainitaan erikseen. Kortin saamisen perusteena on asiakkuus korttia jakavassa sote- tai hytepalvelussa sekä taloudellinen tilanne.

Nokialla useita kortinjakajia ja kohdekumppaneita

Kohteiksi ovat jo nyt ilmoittautuneet Pirkan opisto, Nokian työväen teatteri, Etunäyttämö, Filmipyörän elokuvanäytökset Virrassa sekä Pyry Hockey. Näiden lisäksi keskusteluja käydään muidenkin kulttuuri- ja urheilukohteiden kanssa, ja toimintaan on mahdollista ilmoittautua mukaan myöhemminkin. Samassa yhteydessä voidaan asiakkaille viestiä myös maksuttomasta ohjelmasta, jota Nokialla on tarjolla runsaasti.

Kortteja jakavat Nokialla kaupungin kotoutujien palvelut, varikon valmennusyksikkö, etsivä nuorisotyö ja nuorisotyö, Pirhan eri ikäisille suunnatut palvelut sekä seurakunnan diakoniatyö. Muita mahdollisia jakajia selvitetään vielä. ”Yhdessä juuri julkaistun Kulttuurikaveritoiminnan kanssa pystymme tarjoamaan merkittävästi kulttuuripalveluja myös niille, joille ne eivät ole mahdollisia. Siksi kiitämme lämpimästi mukaan lähteviä kumppaneita ja jakajatahoja”, sanoo kulttuurikoordinaattori Pia Keltti kaupungin kulttuuripalveluista.

Tavoitteena on ottaa Kaikukortti Nokialla käyttöön elokuussa, ja sitä ennen kohteille ja kortinjakajille on vielä luvassa koulutusta. Ajantasainen tieto kulloinkin voimassa olevista kohteista sekä jakajatahoista on luettavissa elokuusta alkaen osoitteessa nokiankaupunki.fi/kaikukortti.

Kaikukortti toimii myös valtakunnallisesti

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon. Pirkanmaan kunnista Kaikukortti on ollut käytössä Tampereella vuodesta 2021, uusina kuntina mukaan lähtevät Valkeakoski, Orivesi ja Nokia elokuussa 2024. Kaikkiaan Kaikukortti on käytössä noin sadassa kunnassa Suomessa.

Valtakunnallinen Kaikukortti on kehitetty yhdessä sosiaali- ja kulttuuritoimijoiden, köyhyysasiantuntijoiden ja kortin kohderyhmän kanssa. Kaikukortti on toimintamalli, jota hallinnoi Kaikukeskus. Se tukee toimintaa mm. järjestämällä koulutusta ja kehittämällä toimintamallia yhdessä toimijoiden kanssa. Kaikukortin käyttöönotto perustuu Nokialla kaupunkistrategiaan, hyvinvointiohjelmaan ja kulttuuriohjelmaan sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen syksyllä 2023 tekemään päätökseen mahdollistaa laajentuminen kaikkiin sen kuntiin.

Lisätietoa