Nokian kaupunki on kilpailuttamassa Emäkosken koulun rakennushankkeen uudelleen – aikataulu viivästyy noin viisi kuukautta


Nokian kaupunki suunnittelee keskeyttävänsä Emäkosken koulun rakennushankkeen kilpailutuksen, koska kaupungin laatimassa tarjouspyynnössä on havaittu puutteita. Kaupunginhallitus käsittelee ehdotusta kokouksessaan 8. huhtikuuta. Mikäli kaupunginhallitus päättää keskeyttää hankinnan, kilpailutus käynnistetään uudelleen mahdollisimman pikaisesti.

Keskeytys tarkoittaa noin viiden kuukauden viivästystä aiemmin suunniteltuun rakennusaikatauluun. Näin ollen koulutyö jatkuu nykyisissä tiloissa kolme kuukautta aiottua pidempään ja uusi koulu otetaan käyttöön arviolta syyslukukauden alussa vuonna 2021.

Rakennushankkeen tarjousten laatuarvioinnin yhteydessä ilmeni, ettei laatuarvioinnin osa-alueita ole tarjouspyynnössä kuvailtu riittävän tarkasti hankintalain ja oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla. Kaupunki on käyttänyt asian selvittämisessä hankintalain asiantuntijoita. He suosittelevat kilpailutuksen keskeytystä.

Nokian kaupunki hyödyntää jatkossa kaikissa suurissa hankkeissaan ulkopuolisen hankintalakimiehen palveluita, jotta vastaavilta tilanteilta vältytään tulevaisuudessa.

Nokian Emäkosken koulussa todettiin sisäilmaongelmia vuonna 2017. Koulussa on sittemmin tehty laajoja tiivistyskorjauksia ja sisäilman laatua seurataan jatkuvasti.

Lisätiedot:

Jari Lehtonen
tilapalvelupäällikkö,
Nokian kaupunki
040 779 9184