Nokian kaupunki käynnistää sisäisen joukkoliikenteen kehittämisen – tavoitteena sujuvat yhteydet asukkaille


Nokian kaupunki toteuttaa vuoden 2021 aikana kaupungin sisäisen joukkoliikenteen selvityksen, jossa tutkitaan tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa joukko- ja henkilöliikenteen kokonaisuutta. Selvityksen tavoitteena on löytää erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten joukkoliikennettä, kaupungin järjestämiä henkilökuljetuksia sekä osittain myös tavarakuljetuksia voidaan kehittää Nokialla lähivuosina.

Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen ja logistiikkainsinööri Milla Valkonen seisovat Nokian keskustassa bussipysäkillä aurinkoisena kesäpäivänä.

– Nokian keskustavision mukaisesti keskustan tulee olla helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kaupungin sisäisen lähiliikenteen pitää olla toimivaa. Nyt tehtävän sisäisen joukkoliikenteen selvityksen avulla pyrimme muun muassa kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoisia malleja toteuttaa kaupungin sisäinen joukkoliikenne uudella tavalla, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Tavoitteena kaupungin sisäinen saavutettavuus

Nokian kaupungin saamassa kuntalaispalautteessa nostetaan usein esille kaupungin sisäinen joukkoliikenne ja toiveet sen parantamiseksi.

– Nykyinen seudullinen toimintamalli pohjautuu vahvasti Nokian ja Tampereen välisiin nopeisiin runkoyhteyksiin. Haluamme tulevaisuudessa panostaa myös Nokian sisäiseen liikkumiseen. Mikäli pystymme rakentamaan mallin, jossa yhdistyvät sekä seudullinen Nyssen liikennöinti että kaupungin oma sisäinen liikennöinti, voidaan toimintaan saada merkittäviä parannuksia, Nieminen toteaa.

Logistiikkainsinööri Milla Valkosen mukaan joukkoliikenneselvityksen avulla voidaan kartoittaa Nokian sisäisen liikkumisen kehityskohteita ja laatia vaihtoehtoisia suunnitelmia joukkoliikenteen ja kaupungin kuljetusten kehittämiseksi. Tavoitteena on selvittää, millainen olisi paras mahdollinen yhdistelmä Nyssen bussiliikennettä ja kaupungin järjestämiä henkilökuljetuksia.

– Haluamme selvittää joukkoliikenteen kehittämisen tarpeita erityisesti Nokian eri osien asukkaiden näkökulmasta. Selvityksen aikana myös kaupunkilaiset pääsevät kertomaan mielipiteitään ja toiveitaan esimerkiksi siitä, mihin omalta asuinalueelta tulisi päästä bussilla asioimaan tai harrastamaan, Valkonen kertoo.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevassa suunnittelussa ja se toimii päätöksenteon tukena, kun tehdään liikennettä koskevia linjauksia. Joukkoliikenneselvityksen laatii Nokian kaupungin kanssa yhteistyössä Ramboll Finland Oy.

Lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, p. 040 133 4780
logistiikkainsinööri Milla Valkonen, p. 040 133 4447