Nokian kaupunki jatkaa edelleen kasvupolulla


Investoinnit kasvavan ja kehittyvän Nokian kaupungin infraan ja palveluihin jatkuvat edellisvuosien tapaan voimakkaina myös tulevina vuosina. Kaupunginjohtajan torstaina 9.11. julkistetussa talousarvioesityksessä kaupungin nettoinvestointimenot vuodelle 2024 ovat 31,7 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella 2024–2026 nettoinvestoinnit kohoavat 111,2 miljoonaan euroon. Talousarvioehdotus vuodelle 2024 on 1,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvioesityksen käsittely alkaa kaupunginhallituksessa maanantaina 13.11.2023.

Palloiluhalli ja Siuron päiväkoti valmistuvat 2024, uimahalli ja matkakeskus vuorossa seuraavina

Nokian kaupunki on viime vuosien aikana panostanut voimakkaasti kaupungin kehittämiseen ja investoinut moniin, kaupunkilaisten palveluita merkittävästi parantaviin kohteisiin.

Nokian väestö on kehittynyt hyvin, ja kasvun odotetaan jatkuvan noin prosentin vuosivauhdilla, kertoo Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kasvu vaikuttaa positiivisesti kaupungin toimintatuottoihin ja verotuloihin, mutta toisaalta se lisää myös toimintamenoja. Esimerkiksi muuttoliikkeen tuoma lapsimäärän kasvu on aiheuttanut painetta päiväkotiverkolle. Painetta purkavat vanhaan alasairaalaan saneerattu Pikku-Puron päiväkoti, ja ensi vuonna avautuva Siuron uusi päiväkoti, Väätäinen sanoo.

Taloussuunnitelmakauden 2024-2026 suurimmat investointikohteet ovat ensi vuoden aikana valmistuvat Palloiluhalli ja Siuron päiväkoti, sekä vielä suunnitteluasteella olevat Nokian asema- ja matkakeskus, Nokianvirran ja Kankaantaan koulut sekä uusi uimahalli. Vuonna 2027 valmistuvan uuden uimahallin katuverkon ja pysäköintialueiden rakentaminen käynnistyy vuonna 2024.

Asuinalueiden osalta painopisteet ovat vuonna 2024 Tervasuon, Hautamoision sekä Harjuniityn toteutuksissa. Yritysalueiden osalta Kolmenkulman katuverkon rakentamista jatketaan ja Rounionkadun-Öljytien liittymäjärjestelyt uusitaan vuonna 2024.

Puistoihin, virkistysalueisiin sekä ulkoliikuntapaikkoihin investoidaan vuoden 2024 aikana noin 2 miljoonaa euroa. Nokialle saadaan muun muassa polkupyörällä tai potkulaudalla ajettava pumptrack-rata sekä tekolumilatu.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiset nettoinvestoinnit vuodelle 2024 ovat 31,7 miljoonaa euroa ja koko suunnitelmakaudelle yhteensä 111,2 miljoonaa euroa.

Merkittävät investoinnit tukevat kaupungin kasvua, mutta rasittavat taloutta kasvavien poistojen, velan kasvun ja sitä kautta kasvavien korkokustannusten kautta. Nokian kaupungin velkamäärä kasvaa ensi vuoden aikana 13,5 miljoonaa euroa ja suunnitelmakaudella yhteensä 55,5 miljoonaa euroa. Vuosittaisten korkokustannusten on ennakoitu kasvavan suunnitelmakauden aikana nykyisestä 0,7 miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon, kertoo Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

Kaupunkilaisten osallisuutta lisätään

Nokian kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Talousarvioon onkin tuotu uutena osallistavan budjetoinnin määräraha. Osallistava budjetointi on prosessi, jossa kuntalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa budjetin määrärahojen kohteiden valintaan. Kaupunginjohtajan esityksessä osallistavaan budjetointiin osoitettaisiin 50 000 euroa. Kaupunginhallitus päättää määrärahan tarkemmasta kohdentamisesta sekä käytön periaatteista talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa tai myöhemmin erikseen.

Nokian kaupungin kulttuuripalvelut käyttää kulttuuriohjelman kehittämiseen saamansa, noin 20 000 euron perintörahan myös osallistavaan budjetointiin. Suunnitelman mukaan nokialaiset pääsevät joko ideoimaan, valitsemaan ja toteuttamaan kulttuuri- ja taideprojekteja tai kohentamaan kaupunkiympäristöään määrärahan puitteissa.

Kuntalaisten osallistumista ja aktiivisuutta halutaan lisätä myös nostamalla kyläyhdistyksille myönnettävien avustusten määrää nykyisestä 4000 eurosta 20 000 euroon. Osa tästä rahasta voidaan osoittaa myös omakotiyhdistyksille.

Huomiota pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen

Nokian kaupunki jatkaa joukkoliikenteen ja liikkumisen kehittämistä, ja vuoden 2024 yhtenä painopisteenä on sisäisen joukkoliikenneselvityksen ja -suunnitelman tekeminen. Tavoitteena on löytää ratkaisuja sisäisen joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen. Työhön on varattu talousarviossa 70 000 euroa.

Joukkoliikenteen ohella kaupunki haluaa panostaa myös pyöräilyolosuhteiden parantamiseen. Tavoitteena on muun muassa pyöräpysäköintiselvityksen pohjalta tehtävä pyöräpysäköintipaikkojen kehittäminen ja rakentaminen sekä pyöräilyn pääreitin kehittäminen.

Mahdollisia toiminnan ulkoistamisia vuonna 2024

Talousarvioesitys sisältää mahdollisia toiminnan ulkoistuksia koskien Nokian kaupungin ateria ja siivouspalveluita sekä kiinteistöhoitoa ja kunnossapitoa (yhteensä noin 175 henkilöä).

Liiketoimintasiirrot toteutettaisiin kesälomakauden jälkeen, mikäli neuvottelut omistusjärjestelyistä, omistamisen ehdoista ja palvelusopimuksista etenevät myönteisesti kuntaomisteisten Pirkanmaan Voimia Oy:n ja Tampereen Tilapalvelut Oy:n nykyisten omistajien kanssa.

Päätöksenteon aikataulu

Nokian kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä ensimmäisen kerran maanantaina 13.11. ja päättää valtuustolle tehtävästä talousarvioesityksestä 27.11. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 11.12.2023.

Nokian kaupungin talousarvion 2024 avainluvut:

Asukasluku 35 959
Tuloveroprosentti 8,40 %
Yli/alijäämä 1,2 miljoonaa euroa
Vuosikate 16,5 miljoonaa euroa
Poistot 15,3 miljoonaa euroa
Vuosikate/asukas 459 euroa
Toimintamenot/asukas 3 176 euroa
Nettoinvestoinnit 31,7 miljoonaa euroa
Nettoinvestoinnit/asukas 883 euroa
Lainaa/asukas 3 839 euroa

 

Talousarviokirja 2024 KJ1 9.11.2023_1