Nokian kaupunki jakoi avustuksia seuroille ja järjestöille


Nokian kaupungin vapaa-aikajaosto jakoi 4.5. toiminta-avustuksia nokialaisille kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan järjestöille. Avustuksia myönnettiin myös terveyttä ja toimintakykyä edistävän toiminnan järjestöille sekä lasten ja nuorten järjestöille. Vuonna 2022 vapaa-aikapalvelut tukee paikkakunnalla toimivia seuroja ja yhdistyksiä yhteensä noin 275 000 eurolla.

Toiminta-avustusta kymmenille yhteisöille

Toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 55: lle yhteisölle. Järjestöjen monialaisella toiminnalla on merkittävä vaikutus asukkaiden hyvinvointiin, koska ne tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osallisuuteen ja aktiivisuuteen koko kaupungin alueella.

Pitkään jatkunut pandemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi avustuksilla tuettavaan toimintaan ja toimijoihin.

”On ollut tärkeää tukea toimijoita avustuksin tämän erittäin poikkeuksellisen ja haastavan ajan läpi, että toiminta voisi jälleen aktivoitua pandemia-ajan johdosta jopa osittain kehittyneenäkin.”, toteaa Nokian kaupungin vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Toiminta-avustukset jaettiin tämän vuoksi poikkeuksellisesti vuoden 2020 ja vuonna 2021 päivitettyjen hakemusten perusteella. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään vapaa-aikajaoston vahvistaman avustusohjeen mukaisesti.

Normaalin toiminta-avustushakumenettelyn lisäksi Nokian Näyttämön kannatusyhdistys ry:lle on varattu yhteistyösopimukseen perustuva 9 000 euron avustus ja 42 900 euron vuokratuki erillisenä määrärahana.

Projektitukea uusille hakijoille ja kulttuuritapahtumiin

Ne hakijat, jotka eivät olleet hakeneet vuonna 2021 tai 2020 toiminta-avustusta, ohjattiin hakemaan vuoden 2022 avustusta projektitukihakemuksen kautta. Toiminta-avustuksiin varatuista määrärahoista jäi jakamatta noin 20 000 euroa, joka käytettiin näiden hakijoiden toiminnan tukemiseen. Tukea myönnettiin myös kulttuuritapahtumien tuotantokuluihin.

Projektitukea saivat Nokian Kuvataiteilijat ry, Nokian Puhallinmusiikki ry, Nokian Invalidit ry, Nokian Reuma ja Tules ry, Nokian Torpedo ry, Tehdassaaren Tuki ry, Nokian Näyttelijäyhdistys ry sekä Siuro-seura ry.

Nokian kaupunki tukee järjestöjen toimintaa toiminta- ja projektiavustuksin. Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain maaliskuussa. Projektitukea erilaisiin hankkeisiin ja tapahtumiin voi hakea ympäri vuoden.

Katso lista toiminta-avustusten saajista vapaa-aikajaoston kokouspöytäkirjasta

Tutustu Nokian kaupungin avustusohjeeseen

Kuva: Opa Latvala