Nokian kaupunki investoi ensi vuonna terveellisiin ja turvallisiin tiloihin


Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäisen talousarvioesitys sisältää mittavia investointeja uudisrakentamiseen ja infraan. Tulevina vuosina Nokialle rakennetaan uusia kouluja sekä hyvinvointikeskus. Ensi vuonna valmistuu myös uusi kirjasto.

Havainnekuva Nokian keskustasta tulevaisuudessa. Nokian keskustaan on suunniteltu runsaasti uusia kerrostaloja, joita ympäröivät viheralueet.

 

Nettoinvestointien määrä nousee seuraavan kolmen vuoden aikana historiallisen suureksi, jopa 76,3 miljoonaan euroon. Talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna investointeja tehdään 24,7 miljoonalla eurolla. Taloudellisesti suurimpia kohteita ovat tulevana vuonna uusi kirjasto, 6,6 milj. euroa, ja Emäkosken koulun uudisrakennus, 6 milj. euroa.

Uudisrakennuksiin suunnitellaan ekologisesti kestäviä ratkaisuja. Esimerkiksi Emäkosken koulun osittaiseksi lämmönlähteeksi visioidaan uusiutuvaa energiaa. Koulun keittiö suunnitellaan ekokeittiöksi, jossa pystytään muun muassa minimoimaan veden ja energian kulutus.

Nokian kaupungin aktiivinen kehittäminen jatkuu myös kaavoituksen ja infran rakentamisen osalta. Kolmenkulman ECO3-aluetta laajennetaan, jotta kaupunki saa myytäväksi uusia tontteja yrityksille ja kasvavalle bio- ja kiertotalousklusterille. Myös Harjunniityn pientaloalueen kaava-aluetta laajennetaan. Talousarvioesitys sisältää lisäksi suunnittelurahan rautatieaseman toisen laiturin ja lähijunaliikenteen kehittämistä varten.

Palveluja parannetaan ja ennaltaehkäisevä työ korostuu

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä parannetaan kuntalaisten palveluja. Jatkossa niin kutsutun peruserikoissairaanhoidon palveluja tarjotaan lisääntyvässä määrin uusilla ja monipuolisilla toimintatavoilla, kuten esimerkiksi palveluseteleillä ja omaa työtä lisäämällä. – Tavoitteena on, että uudistus nopeuttaa hoidon aloitusta ja on kokonaiskustannuksiltaan sairaanhoitopiirin käyttöä edullisempaa, kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kaupunkilaisten sähköisen asioinnin mahdollisuuksia kehitetään ensi vuonna.  Kaupungille perustetaan verkkokauppa, jonka kautta onnistuu jatkossa esimerkiksi tilojen ja liikuntavuorojen varaaminen. Myös terveys- ja perhepalveluissa lisätään sähköisiä palveluja.

Ennaltaehkäisevään työhön tehdään talousarvioesityksessä merkittäviä lisäyksiä. Nokian kaupunki perustaa uusia vakansseja, muun muassa sosiaaliohjaajan, psykologin ja koulukuraattorin toimet. Nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen pyritään löytämään ratkaisuja moniammatillisen yhteistyön avulla: nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen kutsutaan eri viranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita ja nokialaisia nuoria.

Nokian kaupungin työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen etsitään ensi vuonna voimakkaasti uusia keinoja. Kaupungilla on juuri aloittanut uudessa työtehtävässä työhyvinvointikoordinaattori. Tulevana vuonna vuokratyövoiman käyttöä vähennetään ja sitä korvataan vakinaisilla ja määräaikaisilla sijaisuuksilla.

Talousarvioesityksessä kaupunginjohtaja esittää henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Lisäksi työterveyspalveluiden ja Liikuntapalveluiden yhteistyöllä kehitetään yksilöllistä liikuntalähetettä. – Uudistusten taustalla on tavoite vähentää sairauspoissaoloja ja lisätä työhyvinvointia. Hyvinvoiva henkilökunta tarkoittaa myös kuntalaisille parempia palveluja, Eero Väätäinen painottaa.

Veroprosentti säilyy ennallaan, mutta tuotot kasvavat

Nokian kaupungin talousarvioesityksessä kaupungin veroprosentti pysyy ennallaan, 20,5 prosentissa. Jotta merkittävät investoinnin uusiin, terveellisiin rakennuksiin saadaan toteutettua, kaupungin velkaantuminen kasvaa. Seuraavan kolmen vuoden aikana Nokian kaupunki velkaantuu 29 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 800 euroa per asukas vuoteen 2021 mennessä.

Kaupungin kokonaistuottojen arvioidaan kasvavan 4,5 prosenttia kuluvaan vuoteen verrattuna. Verotuotot kasvavat 7,4 prosenttia ja toimintatuotot 6,2 prosenttia. Esityksessä uimahallin käyttömaksut nousevat hienoisesti. Ensi vuonna valtionosuudet vähenevät 6,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2018.

Kaupungin kokonaismenot ovat talousarvioesityksessä ensi vuonna 196 miljoonaa euroa. Näin ollen menot kasvavat tähän vuoteen verrattuna 3 prosenttia. Merkittäviä lisäyksiä ovat uuden Vihnuskadun hoivakodin vuokramenot, kunta-alan palkkaratkaisut ja kaupungin henkilötyövuosien kasvu 23 vuodella viime vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosien määrän kasvaminen selittyy pääosin uuden hoivakodin henkilöstöllä ja ennaltaehkäisevään työhön suunnattavilla uusilla vakansseilla.

– Investoinneista johtuen talouden liikkumavara on vähäinen, joten taloudessa on oltava erityisen tarkkana, kuvailee Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

Toimintatuottojen, toimintamenojen ja verorahoituksen muutosten jälkeen Nokian kaupungin vuosikate nousee ensi vuonna 15,4 miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi 1,3 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä käsitellään seuraavaksi kaupunginhallituksessa maanantaina 12. marraskuuta. Nokian kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta kokouksessaan 10. joulukuuta.

Talousarvioesityksen suurimmat investoinnit vuonna 2019

  • Uusi kirjasto 6,6 milj. €
  • Emäkosken koulun uudisrakennus 6,0 milj. € (ulkopuolinen rahoitus)
  • Myllyhaan koulun uudisrakennus 5,1 milj. €
  • Emäkosken silta 2,5 milj. €
  • Harjuniityn kaava-alue 1,6 milj. €
  • Hyvinvointikeskus 1,6 milj. €
  • Kolmenkulman kaava-alue 1,5 milj. €

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on julkaistu kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan liitteenä. Siirry esityslistahakuun tästä.

Lisätietoja:

Eero Väätäinen
Kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki
(03) 5652 0001
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Mikko Koskela
Talousjohtaja, Nokian kaupunki
040 133 4422
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi