Nokian kaupunki haki valtionosuuden korotusta


Nokian kaupunki on hakenut kolme miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionapua. Valtionavun korotusta voidaan lain mukaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Tänä vuonna avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset.

Kaupunki on tehnyt alijäämäisen tuloksen kuutena peräkkäisenä vuotena 2014–2019. Muun muassa Häpesuon kaatopaikan puhdistamisesta ja kiinteistöjen ongelmista on koitunut yhteensä noin 45 miljoonan euron talousasemaa heikentävät vaikutukset. Kaupungin taseessa on nyt alijäämää 146 000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma sisältävät talouden sopeutusohjelman taloussuunnitelmakaudelle yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla. Lisäksi tänä vuonna käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden yhteydessä kartoitettiin ja löydettiin tulosta parantavia välittömiä sopeutustoimenpiteitä 1,5 miljoonalla eurolla, sisältäen huomattavan määrän henkilöstön vapaaehtoisia palkattomia vapaita.

”Kaupunki on jo merkittävästi sopeuttanut toimintaansa ja kiristänyt verotusta, jotta taloutta heikentävät vaikutukset on saatu minimoitua. Edelleen tarvittavalle jatkosopeutukselle on erittäin haastava löytää keinoja”, sanoo Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

Koronapandemia on heikentänyt taloustilannetta

Nokian kaupungin arvio koronapandemian tiedossa olevista vaikutuksista toimintakatteeseen on nettovaikutuksiltaan noin 1,8 miljoonaa euroa heikentävä. Lisäksi verotulojen arvioidaan jäävän talousarviosta merkittävästi.

Verotuloihin vaikuttaa työpaikkaomavaraisen Nokian työllisyystilanteen heikentyminen. Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut Nokialla tämän vuoden heinäkuun tilanteessa vuoden takaiseen 71 prosenttia.

Nokian kaupungille tärkeään yhteisöveroon heijastuvat koronapandemian aiheuttama globaalin ja paikallisen kysynnän romahtaminen sekä yhteiskunnan sulkemisesta johtuvat muuttuneet yritysten toimintaedellytykset ja heikot tulosnäkymät.

Valtionosuudet ovat laskeneet, vaikka kaupungin asukasluku kasvaa

Vuosina 2016–2019 Nokian kaupungille tilitetyt valtionosuudet ovat laskeneet 4,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa heikompaa vuosimaksatusta. Samalla aikavälillä kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2,3 prosenttia. Kokonaisuudessaan 2000-luvulla Nokian asukasluvun kasvu on ollut yli 20 prosenttia.

”Vetovoimaisella kaupunkiseudulla sijaitseva kasvava kaupunki tarvitsee riittävän tulorahoituksen peruspalveluiden tuottamiseen ja poikkeuksellisten, välttämättömien investointien kattamiseen”, Mikko Koskela kertoo.

Päätökset harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksista tekee valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Avustusta on jaossa yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön 1.9. antaman tiedotteen mukaan avustusta on hakenut 146 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 342 miljoonaa euroa. Kuntien hakemat avustukset vaihtelevat 200 000 eurosta 16 miljoonaan euroon.

Lisätiedot:
Mikko Koskela
talousjohtaja, Nokian kaupunki
040 133 4422