Nokian kaupunki hakee perusturvapalveluiden johtajaksi aktiivista kehittäjää


Nokian kaupunki hakee uutta perusturvajohtajaa 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Perusturvan palvelualue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Nokialla sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä. Palvelualueella on noin 700 työntekijää ja sen vuotuiset toimintamenot ovat n. 100 milj. euroa.

Kaupunki investoi voimakkaasti, ja ensi vuonna käynnistymässä on uuden hyvinvointikeskuksen rakennuttaminen. Rakennukseen kootaan yhteen kattavasti sosiaali- ja terveyspalveluja.

Perusturvajohtajan tehtävänä on johtaa Nokian kaupungin perusturvan palvelualuetta kaupunkistrategian mukaisesti ja toimia perusturvalautakunnan esittelijänä. Palvelualue on jaettu tulosalueina terveys-, perhe-, vammais- sekä ikäihmisten palveluihin. Tulosaluejohtajat raportoivat perusturvajohtajalle. Perusturvajohtaja toimii myös kaupungin johtoryhmän jäsenenä.

Hakuaika päättyy 23.10. klo 15. Virka tulee avoimeksi, koska perusturvajohtaja Eeva Halme siirtyy Pirkanmaan liittoon valmistelemaan tulevaa sote-uudistusta.

Tiedot kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävän hoitamiseen tarvittavista edellytyksistä ovat Kuntarekry-palvelussa: Perusturvajohtajan hakuilmoitus.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001