Nokian kaupunki etsii ratkaisua lähipalveluiden turvaamiseksi ja hyvinvointikeskuksen toteuttamiseksi


Nokian kaupunki etsii ratkaisua, jolla se voisi rakentaa uuden hyvinvointikeskuksen ja turvata kuntalaistensa lähipalvelut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nykyinen Nokian kaupungin terveyskeskus on pahoin vaurioitunut mikrobien vuoksi, ja kaupunginvaltuusto on päättänyt periaatteellisesti uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisesta tammikuussa 2017. Kaupunki on saanut hyvinvointikeskukselle sosiaali- ja terveysministeriön (STM) poikkeusluvan, jotta se voi rakentaa uudet, terveelliset tilat. Hyvinvointikeskukseen on tarkoitus tuoda sekä sosiaali- että terveyspalveluita sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti...

STM:n tulkinnan mukaan uusi hyvinvointikeskus ei kuitenkaan varmuudella siirtyisi maakunnan vastuulle sote-uudistuksen yhteydessä, vaikka keskukselle on STM:n poikkeuslupa. Tämän vuoksi kaupungin on harkittava erilaisia ratkaisuja välttääkseen toimitiloihin liittyvän taloudellisen riskin sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy pois kuntien toimivallasta. Alustavan tilaohjelman mukainen keskuksen vaatima investointi on arvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.

Yksi vaihtoehto hyvinvointikeskuksen rakentamiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi on liittyminen johonkin yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveyspalvelut on ulkoistettu kunnan ja yksityisen tuottajan yhteisyhtiölle jo vuodesta 2013. Mänttä-Vilppulan kumppani on Pihlajalinna-konserni, jolla on Suomessa laaja kokemus kokonaisulkoistuksista. Kilpailutuksessa ja hankinnassa on otettu huomioon sopimuksen laajentamismahdollisuus palvelujen tuottamisesta laajemmalle väestöpohjalle.

Nokian kaupungin tavoitteena on varmistaa kaupunkilaisille toimivat ja vaikuttavat sote-palvelut terveellisissä ja turvallisissa tiloissa sekä turvata työpaikkojen säilyminen Nokialla. Yhteistoiminta-alueeseen liittyminen mahdollistaisi hyvinvointikeskuksen rakentamisen niin, ettei Nokian kaupungin tarvitsisi hankkia keskuksen rahoitusta tai ottaa kiinteistöriskiä tai suoraa vuokravastuuta.
Yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvittäminen edellyttää Nokian kaupunginvaltuuston päätöstä. Kaupunginhallitus päättänee selvityksen käynnistämistä koskevasta esityksestään valtuustolle 29.1.2018. Kaupunginvaltuuston kokous pidetään 12.2.2018. Tavoitteena on, että lopulliset päätökset yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä ja palveluiden tuottamisesta olisivat tehtävissä ennen kesää 2018, mikäli Nokian kaupunginvaltuusto päättää yhteistoiminta-alueeseen liittymisen selvittämisestä, ja Mänttä-Vilppula vastuukuntana vastaa selvityspyyntöön myönteisesti. Nokian kaupungilla mahdollisesti laajentuva Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alue aloittaisi toimintansa siten aikaisintaan syksyllä 2018. Uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamisaika on arviolta noin 18 kuukautta.

Lisätiedot: kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, puh. 040 133 4444
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Haapaniemi, puh. 040 023 9220
talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422