Nokian kaupunki avasi eettisen kanavan – väärinkäytösepäilyistä voi nyt ilmoittaa netissä


Nokian kaupunki on ottanut käyttöön eettisen kanavan, jossa voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä joko nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Eettisen kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin. Ilmoituskanava on tarkoitettu sekä kaupungin työntekijöille että muille, organisaation ulkopuolisille henkilöille.

”Eettinen kanava edistää kaupungin toiminnan avoimuutta ja luotettavuutta. Toiminto myös auttaa kehittämään kaupungin prosesseja ja estää mahdollisia vahinkoja. Siksi halusimme ottaa kanavan käyttöön etuajassa,” kertoo erityisasiantuntija Terttu Haataja.

Whistleblower-direktiivi tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17. joulukuuta mennessä. Kuntien ja kuntayhtymien osalta velvoite koskee yli 10 000 asukkaan tai yli 50 työntekijän kuntia.

Epäeettinen toiminta voi olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Näin väärinkäytösepäilystä ilmoitetaan

Ilmoitus tehdään eettiseen kanavaan nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Huomioitavaa on, että ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Asiakaspalautekanavat ovat erikseen

Asiakaspalautteet eivät kuulu eettiseen kanavaan, vaan ne annetaan normaalisti verkkosivuilla olevan palautelomakkeen tai karttapohjaisen palautekanavan avulla.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsitellään laajassa työryhmässä. Ilmoittajalle toimitetaan aina vastaanottokuittaus ja kaikki ilmoitukset kirjataan.

Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien valinnan perusteet. Palaute on direktiivin mukaisesti annettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Lisätiedot ja linkki eettiseen kanavaan: www.nokiankaupunki.fi/eettinenkanava

Lisätiedot:
Erityisasiantuntija Terttu Haataja
040 7799 007 tai etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi