Nokian kaupunki aloittaa rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin keskustassa


Nokian kaupunki teettää modernia rakennusperintöä koskevan inventoinnin keskusta-alueella lokakuun 2020 alussa. Inventointiin sisältyy myös Nokian uimahallia koskeva tarkempi rakennushistoriaselvitys.

Nokian keskusta kuvattuna ilmasta kesällä 2020. Etualalla näkyy matalampia vaaleita kerrostaloja ja takana uusi korkeampi kerrostalo. Talojen väleissä on viheralueita.

Inventoinnit ovat maankäyttö- ja rakennuslain (9§) edellyttämiä kaavan perusselvityksiä, jotka palvelevat tulevaa Nokian strategisen yleiskaavan laadintaa sekä keskusta-alueen tulevaa maankäytön suunnittelua. Rakennusinventoinnin laatijoina toimivat arkkitehdit Anna-Maria Latosaari ja Maritta Heinilä Sweco Ympäristö Oy:ltä.

Inventoijat kiertävät Nokian keskustassa torstaina 8.10.2020. Inventointi ei koske rakennusten sisätiloja, lukuun ottamatta uimahallia, eikä vaadi asukkailta tai kiinteistön omistajilta erityisiä toimia.

Lisätiedot:
Maritta Heinilä, arkkitehti, Sweco Ympäristö Oy, maritta.heinila@sweco.fi.