Nokian kaupunki aloittaa kolmivuotisen hankkeen nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi


Nokian kaupunki käynnistää maaliskuussa 2020 kolmivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä paikkakunnan nuorten työttömyyttä ja edistää nuorten sijoittumista työmarkkinoille. Ohjauksella eteenpäin -niminen hanke keskittyy toisella asteella opiskeleviin nuoriin, jotka tarvitsevat tukea opintojen loppuunsaattamisessa ja työelämään siirtymisessä.

Ohjauksella eteenpäin -kehityshankkeen projektipäällikkö Riikka Katajainen (vas.) ja elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen Nansotalon portailla.

Nokian kaupunki on saanut Ohjauksella eteenpäin -hankkeeseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta yli 60 000 euroa vuodelle 2020. Tuen osuus vuosille 2021-2022 on 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. Tavoitteena on, että hankkeen aikana kehitetty toimintamalli voidaan siirtää toteutettavaksi Nokian uudelle toisen asteen koulutuksen kampusalueelle, joka valmistuu vuonna 2022.

– Nokialla alle 30-vuotiaiden nuorten työttömyys on merkittävästi korkeampi kuin Tampereen kaupunkiseudulla keskimäärin. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan meillä on paljon toisen asteen ammattikoulutettuja työttömiä nuoria, kertoo elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen.

Laakkosen mukaan Ohjauksella eteenpäin -hankkeen aikana rakennetaan tiivis yritys- ja työnantajaverkosto, joka kokee yhteistyön oppilaitosten ja nuorten kanssa hyödylliseksi. Erityisen tärkeää on saada mukaan työnantajayrityksiä, joissa nuoren työssäoppiminen tai työllistyminen esimerkiksi oppisopimuksella mahdollistuisi joustavasti. Yhteistyöhön on jo sitoutunut esimerkiksi Nokian Yrittäjät ry sekä kymmenen pirkanmaalaista yritystä.

Kehittämishankkeesta vastaa Nokian kaupungin projektipäällikkö Riikka Katajainen. Lisäksi hankkeelle rekrytoidaan kevään aikana hankekoordinaattori, joka ohjaa ja auttaa nuoria löytämään työssäoppimispaikkoja sekä työpaikkoja.

– Teemme läheistä yhteistyötä Nokian lukion ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa, jotta tunnistamme ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea. Teemme jokaisen nuoren kanssa suunnitelman jatkosta ja mietimme yhdessä, millaista apua hän tarvitsee, sanoo Katajainen.

Ohjauksella eteenpäin -hankkeen toimintamallin jalkauttaminen aloitetaan kuluvana keväänä. Nuorten varsinainen ohjaustyö alkaa elokuussa hankekoordinaattorin aloitettua tehtävässään. Nokian kaupungin työllisyyspalvelut hallinnoi hanketta ja sen työntekijät työskentelevät kaupungin toimipisteessä Nansotalolla.

Lisätiedot:
elinkeinojohtaja Tiina Laakkonen, puh. 044 486 0918