Nokian kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä investoidaan kaupungin kasvuun ja elinvoimaan


Rohkeasti kasvavassa Nokian kaupungissa jatkuvat merkittävät investoinnit terveellisiin ja turvallisiin uudisrakennuksiin sekä infraan ja kaavoitukseen. Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen talousarvioesitys julkaistiin 4.11. ja sitä käsitellään kaupunginhallituksessa 8.11. alkaen. Kaupunkilaisille talousarviota esitellään Facebook Live -lähetyksessä 10.11.

Esityksessä kaupungin investointimenot ovat ensi vuonna 41,3 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella 2022–2024 nettoinvestoinnit kohoavat 117,2 miljoonaan euroon.

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen. Kuva: Opa Latvala.

Kaupunki rakentaa hyvinvointikeskusta, kouluja, päiväkodin ja liikuntapaikkoja

Ensi vuonna alkaa Siuro-Linnavuoren päiväkodin rakentaminen sekä uuden yhtenäiskoulun suunnittelu. Nokian hyvinvointikeskuksen rakentaminen jatkuu ensi vuonna. Emäkosken koulun uudisrakennus on valmistumassa heti alkuvuodesta.

”Parannamme myös liikunnan harrastamisen olosuhteita ja nokialaisten virkistysmahdollisuuksia. Investointiohjelmassa esitetään palloiluhallin rakentamista ensi vuodelle. Myös uutta uimahallia suunnitellaan ja sen rakentaminen on käynnistymässä vuonna 2023,” kaupunginjohtaja Eero Väätäinen kertoo.

Talousarvioesityksessä kaupunki toteuttaa tulevana vuonna puistojen ja virkistysalueiden sekä ulkoliikuntapaikkojen parannuksia lähes puolella miljoonalla eurolla. Tähän kokonaisuuteen sisältyy esimerkiksi kaupungin ensimmäisen esteettömän uimarannan toteutus Vihnusrantaan sekä Mira Potkosen nimeä kantavat kuntoportaat. Portaiden toteutukseen kutsutaan mukaan nokialaisia yrityksiä.

Kaupungin väkiluvun kasvu turvataan kaavoituksella ja infrarakentamisella

Nokian väkiluku on noussut odotetusti myös kuluvana vuonna. Syyskuun lopussa asukasluku oli 34 751 henkeä, mikä tarkoittaa 275 asukkaan lisäystä vuoden alusta.

Kaupungin kasvun turvaamiseksi panostetaan infrarakentamiseen erityisesti Harjuniityssä ja Sammalisto-Tervasuon alueella sekä Kolmenkulman yritysalueella. Lisäksi Nokian asema- ja matkakeskusalueen infran rakentaminen alkaa ensi vuonna, mikäli Väyläviraston rahoitus varmistuu.

Viinikanniemen tontit tulevat myyntiin ensi vuoden alussa. Myös Harjuniitystä saadaan pientalotontteja myyntiin ja vuokrattavaksi ensi vuonna.

Ilmakuva Viinikanniemen saarimaisesta alueesta, jota ympäröi Pyhäjärvi rantoineen.
Nokialle rakentuva uusi Viinikanniemen asuinalue muodostuu saarimaisesta alueesta sekä sitä vastapäätä sijaitsevasta ranta-alueesta.

Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023

Ensi vuonna kaupungin työtä raamittaa merkittävästi uudistus, jossa kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään Pirkanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Muutoksen toteutus, kuten henkilöstön, järjestelmien ja materiaalien siirtäminen liikkeenluovutuksen periaatteella hyvinvointialueelle, edellyttää kaupungilta vahvaa panostusta ja organisointia.

”Sote-uudistuksen vaikutuksia on vielä mahdotonta tarkkaan arvioida. Näin ollen suunnitelmavuosille 2023–2024 liittyy merkittävää epävarmuutta. Suunnitelma on laadittu parhaan tiedon valossa huomioiden valmisteluhetkellä oleva tietämys siirtyvistä tehtävistä, niiden kustannuksista ja henkilöstövaikutuksista,” talousjohtaja Mikko Koskela kuvailee.

Henkilöstömäärä on selkeässä kasvussa

Talousarvioehdotus sisältää noin 49 uuden henkilön palkkaamisen. Sivistyspalveluihin on tulossa 22 uutta tehtävää, joista noin kahdeksan rahoitetaan valtion koronahankerahoituksella.

Perusturvapalveluihin on tulossa esityksen mukaan 19 uutta tehtävää, joista vakituisen varahenkilön vakansseja viisi ja hankerahoituksella rahoitettavia tehtäviä neljä. Lisäksi edellä mainittujen ohella palvelutarpeen kasvu lisää uusien tehtävien tarvetta läpi koko perusturvapalveluiden palvelualueen.

Tulos ennakoidaan ylijäämäiseksi

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ensi vuoden tulos on 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Koko suunnitelmakaudelle 2022–2024 taloussuunnitelma on ylijäämäinen 6,6 milj. euroa. Suunnitelmakauden viimeinen vuosi painuu alijäämäiseksi.

Kaupunki saa tuloja veroista, toimintatuotosta ja valtionosuuksista. Nokian tuloveroprosentti pysyy ensi vuonna ennallaan. Verotulojen odotetaan silti kasvavan 2,6 prosenttia suhteessa vuoden 2021 arvioon (kasvua 3,9 milj. euroa). Valtionosuudet kasvavat arvion mukaan ensi vuonna 8,1 prosenttia (kasvua 3,8 milj. euroa).

Nokian kaupungin talouden erityishaasteena on suunnitelmakauden aikana toteutettava mittava ja poikkeuksellinen investointiohjelma, jonka toteutus aloitettiin viime vuonna.

Investointiohjelmassa 2022–2024 vaurioituneiden kiinteistöjen korvaamiseen tullaan käyttämään noin 85 miljoonaa euroa. Kaupunki velkaantuu investointiohjelman johdosta merkittävästi, jopa yli 58 miljoonaa euroa.

Valtuusto päättää talousarviosta joulukuussa

Nokian kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle 22.11. Ensi vuoden talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 13.12. klo 10 alkavassa kokouksessa. Kokous striimataan suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla.

Kaupunginjohtajan Facebook Live -lähetys kaupungin taloudesta 10.11.

Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen ja talousjohtaja Mikko Koskela pitävät kaikille avoimen Facebook Live -lähetyksen kaupungin taloudesta ja ensi vuoden talousarvioesityksestä keskiviikkona 10.11. klo 17–18.

Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sähköisellä lomakkeella maanantaihin 8.12. klo 12 saakka: Kysy Nokian kaupungin ensi vuoden taloudesta

Lähetyksen aikana voi myös esittää kysymyksiä ja kommentteja, mikäli katsoja on kirjautuneena Facebookiin. Tilaisuutta voi seurata myös ilman Facebook-tunnuksia osoitteessa www.facebook.com/Nokiankaupunki.

Nokian kaupungin talousarvioesityksen 2022 avainluvut

  • Asukasluku 35 220
  • Tulovero 21 prosenttia
  • Ylijäämä 1,7 milj. €
  • Vuosikate 16,8 milj. €
  • Poistot 15,1 milj. €
  • Investoinnit (netto) 40,8 milj. €
  • Lainaa per asukas 4104 €
  • Lainakanta 143 milj. €

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422