Nokian kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä investoidaan elinvoimaan ja hyvinvoinnin edistämiseen


Nokian kaupungissa tehdään merkittäviä investointeja kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisten palveluihin. Kaupunginjohtaja Eero Väätäisen talousarvioesitys julkaistiin 10.11. Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion käsittelyn kokouksessaan 14.11.

Esityksessä kaupungin nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 33,4 miljoonaa euroa. Koko suunnitelmakaudella 2023 – 2025 investoinnit kohoavat 116,2 miljoonaan euroon.

Talonrakentaminen jatkuu runsaana vielä useita vuosia

Vuoden 2023 talousarviossa talonrakentamisen suurimmat investointikohteet ovat uusi palloiluhalli, hyvinvointikeskus ja Siuro-Linnavuoren alueen uusi päiväkoti. Hyvinvointikeskus valmistuu ja se otetaan käyttöön kesällä 2023. Palloiluhallin rakentaminen alkaa vuoden 2022 lopulla ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 kesällä. Samoin Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamisen on tarkoitus alkaa vuodenvaihteessa ja valmistumisen on ennakoitu tapahtuvan alkuvuodesta 2024. Suunnitelmakaudella 2023 – 2025 käynnistyy myös uimahallin ja yhtenäiskoulun rakentaminen.

Infrarakentamisen kärkinä asema- ja matkakeskus sekä Kolmenkulman, Harjuniityn ja Tervasuon alueet

Infrarakentamisen merkittävimpänä kokonaisuutena on Nokian asema- ja matkakeskusalueen suunnittelu ja toteutus vuosina 2023 – 2025. Hankkeelle on varattu yhteensä 9,6 miljoonaa euroa. Toteutus käynnistyy, kun matkakeskuksen asemakaava on hyväksytty ja kunnallistekniikan suunnittelu on valmista.

Kaupunki rakentaa Kolmenkulman alueelle uutta kunnallistekniikkaa sekä esirakentaa 5 hehtaaria uutta luovutusvalmista tonttimaata yrityksille.

Nokian väkiluku oli ennakkotiedon mukaan syyskuun lopussa 35 273 asukasta. Kasvua vuoden 2022 aikana 389 asukkaalla eli 1,12 %. Kaupunki turvaa kasvua kehittämällä edelleen keskustaa ja tarjoamalla monipuolisia omakoti- sekä pientaloasumisen alueita. Kaupunki jatkaa Harjuniityn ja Tervasuon kaava-alueiden kunnallistekniikan toteutusta.

Hyvinvointiohjelma ohjaa kaupungin hyvinvointityötä

Suuntaviivat kaupungin hyvinvointityölle antaa syksyllä 2022 hyväksytty hyvinvointiohjelma “Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen.”

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät vuoden alusta hyvinvointialueen järjestämisvastuulle. Kaupungin tehtäväksi kuitenkin jää kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Merkittävänä painopisteenä vuonna 2023 on hyvinvoinnin edistämistyön vahvistaminen ja yhteistyön kehittäminen niin hyvinvointialueen kuin muiden sidosryhmien kanssa. Hyvinvointityön koordinointi tulee pysymään sivistyspalveluiden palvelualueella.

Henkilöstön määrä vähenee kokonaisuudessaan, mutta uusilla vakansseilla tuetaan hyvinvointia ja elinvoimaa

Henkilöstön määrä vähenee merkittävästi, sillä 734 henkilötyövuotta siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen. Talousarvioehdotus sisältää noin 28 uuden henkilötyövuoden lisäresursoinnin ja siten kokonaishenkilötyövuosien arvioidaan olevan ensi vuonna noin 1378.

Merkittävimmät uudet henkilöstölisäykset esitetään sivistyspalveluihin. Esimerkiksi tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvuun vastataan panostamalla sekä erityisopettajan että koulunkäynninohjaajan tehtäviin.

Nuorten hyvinvoinnin haasteet ovat olleet kasvussa. Nuorisopalveluiden kokonaisuutta täydentämään esitetään löytävän nuorisotyöntekijän tehtävää. Työntekijän tehtävänä on jalkautua kohtaamaan nuoria, kartoittamaan ilmiöitä ja hyödyntämään saatua tietoa nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Tapahtumatuotannon kehittämisen tueksi esitetään tapahtumakoordinaattorin uutta tehtävää, mikä on elinkeinopalvelujen ja vapaa-aikapalvelujen yhteinen.

Lupavalmistelun ja asiakaspalvelun vahvistamiseksi rakennusvalvontaan esitetään uutta lupa-arkkitehdin virkaa. Kaupunki kasvaa voimakkaasti ja tämän myötä kaupunki tarvitsee lisäresursointia hyvän palvelun varmistamiseksi. Lisäresurssilla mahdollistetaan myös entistä parempi rakentajien neuvonnan ja ohjauksen toteutuminen.

Talousarvio 2023 on ylijäämäinen

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä ensi vuoden tulos on 5 milj. euroa ylijäämäinen. Koko suunnitelmakaudelle 2023 – 2025 taloussuunnitelma on ylijäämäinen 2,6 milj. euroa. Suunnitelmavuodet 2024 ja 2025 ovat alijäämäisiä. Kunnille tilitetään vielä vuonna 2023 kunnallisverot vanhalla veroprosentilla. Sen jälkeen kaikkien kuntien kunnallisverotulot tippuvat. Verotulojen aleneminen yhdistettynä merkittäviin investointitarpeisiin haastaa Nokian kaupungin taloutta.

Kaupunki saa tuloja veroista, toimintatuotosta ja valtionosuuksista. Nokian, kuten kaikkien kuntien tuloveroprosentteja leikataan ensi vuodelle 12,64 prosenttiyksikköä. Kaupunginjohtajan esityksessä kiinteistöverot säilyvät ensi vuonna ennallaan. Verotulojen odotetaan tippuvan ensi vuodelle 46 % suhteessa vuoden 2022 ennusteeseen. Valtionosuudet tippuvat jopa 63 %. Merkittävät pudotukset selittyvät hyvinvointialueuudistukseen sisältyvillä lakimuutoksilla. Kaupungin verotulot ovat kehittyneet viime vuosina hyvällä tasolla. Talouden yleinen epävarmuus voi vaikuttaa verotulojen kehitykseen tulevina vuosina.

Nokian kaupungin talouden erityishaasteena on suunnitelmakauden aikana toteutettava mittava ja poikkeuksellinen investointiohjelma, jonka toteutus aloitettiin jo vuonna 2020.

Investointiohjelmassa 2023 – 2025 tullaan käyttämään uusiin ja korvattaviin rakennuksiin noin 78 miljoonaa euroa. Kaupunki velkaantuu suunnitelmakaudella investointiohjelman johdosta merkittävästi, jopa yli 59 miljoonaa euroa eli 1665 euroa/asukas.

Valtuusto päättää talousarviosta 12. joulukuuta

Nokian kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle 28.11. Vuoden 2023 talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 12.12. klo 10 alkavassa kokouksessa. Kokous striimataan suorana lähetyksenä kaupungin YouTube-kanavalla. Kokoustallenne on katsottavissa kaupungin YouTube-kanavalla viimeistään 13.12.

Nokian kaupungin talousarvioesityksen 2023 avainluvut

  • Asukasluku 35 603
  • Tulovero 8,36 prosenttia
  • Ylijäämä 5,0 milj. €
  • Vuosikate 19,8 milj. €
  • Poistot 14,9 milj. €
  • Investoinnit (netto) 33,4 milj. €
  • Lainaa per asukas 3528 €
  • Lainakanta 125,6 milj. €