Nokian kaupunginjohtaja esittämässä yhteistoimintaneuvotteluja talouden sopeuttamiseksi


Koronaviruspandemia ajaa kuntatalouden syvään kriisiin ja sen vaikutukset myös Nokian kaupungin talouteen ovat erittäin suuret. Huhtikuussa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamisesta koronaviruspandemian perusteella, mutta siitä on tulossa vain vähäisiä säätöjä valtioneuvoston lieventäessä tai poistaessa rajoituksia. Kaupunginhallitus käsittelee 18.5.2020 kaupunginjohtajan esitystä, jonka mukaan kaupunki käynnistäisi yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla syillä kahden miljoonan euron säästötavoitteen aikaansaamiseksi kuluvalle vuodelle.

Nokian keltainen kaupungintalo, edustalla Nokian kaupungin kyltti ja lehdetön puu.

Koronaviruspandemian kuntatalousvaikutukset sekä vaikutukset Nokian kaupungin talouteen ovat erittäin suuret. Kuntaliiton antamien arvioiden mukaan kuntatalousvaikutukset olisivat jo noin 2 mrd. euroa. Nokian kaupunki on arvioinut tämän hetkisillä tiedoilla, että kuluvan vuoden talouteen negatiiviset talousvaikutukset olisivat noin 11 milj. euroa eli noin 2 tuloveroprosenttiyksikköä. Pääosa tästä, yli 9 milj. euroa, olisi verotulojen laskusta aiheutuvaa. Nokian kaupungin vaikutusarviosta puuttuu vielä kunnan maksuosuudet Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sen alustavasti arvioimasta noin 80 – 90 milj. euron kertyvästä alijäämästä. Koronaviruspandemian kuntatalousvaikutuksia ei voida kuitenkaan vielä kokonaan tietää, koska pandemian kestokaan ei ole tiedossa.

Kuntatalous oli jo ennen koronaviruspandemiaa huonossa tilanteessa lähes koko Suomessa. Koronaviruspandemia ajaa kuntatalouden syvään kriisiin. Kunnat tarvitsevat vahvaa kompensaatiota valtiolta, ja nopeita päätöksiä. Valtiovallan toimenpiteet eivät vielä ole tiedossa. ”Koska Nokian kaupungin talous meni jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä alijäämäiseksi, emme voi jäädä odottamaan valtion tukitoimenpiteitä. Lisäksi on arvioitavissa, että kunnat eivät tule saamaan täysimääräisiä kompensaatioita pandemian negatiivisten talousvaikutusten kattamiseksi”, sanoo talousjohtaja Mikko Koskela.

Nokian kaupunki käynnisti huhtikuussa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön lomauttamiseksi koronaviruspandemia perusteella, koska osalta henkilöstöä loppuivat työt valtioneuvoston päättämien kuntien toimintaan vaikuttaneiden rajoitusten vuoksi. Sittemmin valtioneuvosto on lieventänyt tai poistanut merkittävässä määrin koronaviruspandemiaan liittyviä rajoituksia. Näin ollen runsas kuukausi sitten käydyistä yhteistoimintaneuvotteluista on tulossa vain vähäisiä säästöjä.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 18.5.2020 kaupunginjohtajan esitystä, jonka mukaan kaupunki käynnistäisi yhteistoimintaneuvottelut taloudellisilla syillä kahden (2) milj. euron säästötavoitteen aikaansaamiseksi kuluvalle vuodelle. Yhteistoimintaneuvotteluissa tarkasteltavana on keinovalikoima laaja-alaisesti, ja erityisesti nopeasti aikaansaatavissa säästöissä.

Tämän lisäksi arvioidaan, että vuodesta 2021 alkaen tarvitaan pysyviä säästöjä talouden sopeuttamiseksi ja tulevaisuuden turvaamiseksi vuositasolla 4 – 5 milj. euroa. Tähän palattaneen vuosien 2021 – 2023 taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä. Syksyn 2020 aikana laaditaan myös muutostalousarvio kuluvalle vuodelle. Syksyyn mennessä arvioidaan kokonaistilannekuvan olevan selkeämpi, vaikkakaan ei lopullinen.