Nokian kaupunginhallituksen päätöksiä 3.2.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 3.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 7.2.

Siuron Liiketalo Oy:n osakkeiden myyminen

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6-3 hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen ja päätti

1. että Nokian kaupunki myy Siuron Liiketalo Oy:n koko osakekannan parhaimman tarjouksen tehneelle Pertti Mäkelälle hintaan 55 000 euroa
2. todeta, että sopimus syntyy kauppakirjan allekirjoittamisella
3. valtuuttaa talousjohtaja Mikko Koskelan allekirjoittamaan kauppakirjan

 Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2020

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2020 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille: Markus Koski (varaedustaja Ville Viikki) ja Laurana Huhtakangas (varaedustaja Joonas Äärilä).

Harjuniityn asemakaava-alueen AR- ja AP-tonttien luovutusehdot: kortteli/tontit (92/2), (94/11,12,13,14,15), (96/1,2), (122/6,7), (123/1,9,10), (124/4,5), (125/1,2) ja (127/9)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan ehdotuksen Harjuniityn asemakaava-alueen AR- ja AP-tonttien luovutusehdoista.

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa (Lehtimäki), kortteli 35

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan korttelia 35 sekä katu- ja erityisalueita.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat