Nokian kaupungin YT-neuvottelut päättyivät – henkilöstöä ei lomauteta


Nokian kaupungin YT-neuvottelut päättyivät 25.8.2020. Henkilöstön lomautuksilta vältyttiin, sillä neuvottelujen aikana löydettiin kaupungin talouden kannalta riittävät säästöt muilla toimenpiteillä.

Koronaviruspandemia ja poikkeusolot ovat aiheuttaneet merkittäviä ja äkillisiä vaikutuksia kaupungin toimintoihin ja talouteen. Nokian kaupunginhallitus päätti 18.5. käynnistää YT-neuvottelut kahden miljoonan euron säästötavoitteen aikaansaamiseksi kuluvalle vuodelle. Tarkasteltavana oli laaja keinovalikoima, jossa pääpaino oli nopeasti aikaansaatavissa säästöissä.

Neuvottelujen aikana kaupunki löysi yli miljoonan euron säästöt muualta kuin palkkakustannuksista. Palkka- ja muista henkilöstökustannuksista säästetään noin puoli miljoonaa euroa, mikä koostuu pääosin henkilöstön vapaaehtoisista palkattomista vapaista.

”Kiitän henkilöstöä osallistumisesta säästöihin. Vapaaehtoisia palkattomia vapaita on otettu hyvin niissä tehtävissä, joissa se on ollut mahdollista”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

Valtion tuki kompensoi taloudellisia menetyksiä

Kuntien saama tuki valtiolta lievittää osaltaan taloudellista ahdinkoa ja kompensoi koronapandemian aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Tämänhetkiset talousennusteet osoittavat, että kaupungin tilikauden tulos kuluvalta vuodelta tulisi olemaan lähes alkuperäisen talousarvion suuruinen eli noin neljä miljoonaa euroa ylijäämäinen.

”Epävarmuutta talousennusteeseen tuo varsinkin koronaviruspandemian pelätty paheneminen. Pandemian mahdollinen voimistuminen edellyttää varautumista ja työvoimaa, ja myös siksi kaupunki työnantajana katsoi tarkoituksenmukaiseksi päättää neuvottelut lomauttamatta henkilöstöä,” Eero Väätäinen kertoo.

Lisätiedot:
henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen, 044 486 1685
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001