Nokian kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos on 9,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen


Nokian kaupunki teki toistamiseen vahvan tuloksen. Viime vuoden tilinpäätös on 9,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Positiiviseen tulokseen vaikuttivat erityisesti työllisyyden hyvä kehitys, kaupungin verotulojen odotettua suurempi kasvu ja maanmyynnin tuotot. Kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 28.3.

Vuoden 2021 aikana kaupungin työllisyystilanne parantui selvästi. Nokialaisten työttömien työnhakijoiden määrä kääntyi laskuun ja heidän osuutensa työvoimasta oli 8,4 prosenttia joulukuussa 2021. Parannusta edelliseen vuoden vastaavaan aikaan on 5,4 prosenttiyksikköä.

Nokialaisten palkkatuloissa merkittävä nousu

”Työllisyystilanteen parantumisen ohella ilahduttavaa on myös palkkatulojen nousu, joka oli Nokialla kaikista Suomen kunnista 14. suurinta. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan nokialaisten palkkatulot kasvoivat viime vuonna 7,7 prosenttia. Tällä on suotuisa vaikutus myös kaupungille tilitettävään verotulokertymään,” kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Nokian kaupunki sai verotuloja 9 miljoonaa euroa (6 %) edellisvuotta enemmän. Kaikkiaan verotuloja kertyi 156,6 miljoonaa euroa. Kaupungin tulo- ja kiinteistöveroprosentit pidettiin viime vuonna ennallaan.

Kaikkiaan kaupungin kokonaistuottojen kasvu oli 11 miljoonaa euroa (11 %). Etenkin maanmyyntitulot olivat korkeat: 8,2 miljoonaa euroa. Isoin tonttikauppa tehtiin Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kanssa Kolmenkulman yritysalueella. Tontin myyntihinta oli 2,4 miljoonaa euroa.

Vetovoimainen Nokia houkuttelee muuttajia

Nokian asukasluku kasvoi viime vuonna edelleen voimakkaasti, yhteensä 413 asukkaalla (1,2 %). Väkiluku oli vuoden lopussa 34 889 asukasta. Kehitystä selittää kaupungin nettomuuttovoitto, joka oli viime vuonna 10. suurinta Suomessa. Kaupungin väkiluvun kasvun oletetaan edelleen jatkuvan, sillä viime vuonna myönnettyjen rakennuslupien määrä nousi yhä voimakkaasti (25 %).

Investointien taso pysyy korkeana lähivuosina

Kaupungin investointimenot olivat viime vuonna 34,9 miljoonaa euroa. Uusien, terveellisten ja turvallisten toimitilojen rakentaminen jatkuu mittavana aina vuoteen 2024 saakka, mikä tarkoittaa myös kaupungin velkamäärän kasvua. Nyt lainakanta on 3095 euroa per asukas, joka on kuitenkin alle maan keskiarvon.

Viime vuoden aikana valmistuivat Emäkosken ja Myllyhaan uudet koulurakennukset sekä Tervasuon koulun ja päiväkodin peruskorjaus ja laajennus. Lisäksi käynnistettiin hyvinvointikeskuksen rakentaminen. Nokian lukion uudet tilat avautuvat Tredun toisen asteen yhteiskampukselle tänä vuonna.

”Kaupungilla on merkittävä investointiohjelma, jonka kustannusnäkymää tulee tarkkailla huolellisesti uudessa tilanteessa. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan, yleiseen talouden kehitykseen liittyy epävarmuutta. Myös rakentamisen kustannukset ovat kasvaneet ja materiaalien saatavuudessa on haasteita,” toteaa talousjohtaja Mikko Koskela.

Toimintakulut kasvoivat etenkin perusturvapalveluissa

Kaupungin toimintakulut kasvoivat viime vuonna 15,2 miljoonaa euroa (7 %). Tästä perusturvapalvelujen osuus oli 11,5 miljoonaa euroa. Perusturvapalvelujen toimintakulujen kasvu aiheutui enimmäkseen koronapandemiasta ja erikoissairaanhoidon kustannusten noususta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kulut nousivat 5,3 miljoonaa euroa (15 %). Koronakustannukset olivat vähintäänkin 5,6 miljoonan euroa. Toimintatuottojen vahvan kehityksen vuoksi toimintakate kasvoi kuitenkin vain 6,5 miljoonaa euroa (4 %).

Nokian kaupungin tilinpäätös 2021 lyhyesti

• toimintatuotot kasvoivat 9,6 milj. euroa / 30 %
• toimintakulut kasvoivat 15,2 milj. euroa / 7 %
• verotulot kasvoivat 9 milj. euroa / 6 %
• valtionosuudet vähenivät 6 milj. euroa / 11 %
• vuosikate heikkeni edellisvuodesta 3,2 milj. euroa
• poistot kasvoivat edellisvuodesta 0,9 milj. euroa
• lainakanta kasvoi 6,3 milj. euroa
• lainakanta 3095 euroa per asukas
• tulos 9,8 milj. euroa.

 

Lisätiedot:
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 040 133 4444