Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019


Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.6.2019 Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 2019. Varhaiskasvatussuunnitelma on 1.1.2019 voimaan tulleiden kansallisten perusteiden mukainen ja se otetaan käyttöön 1.8.2019. Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä.

Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa on esitetty valtakunnallisten perusteiden jälkeen Nokian paikalliset osuudet. Varhaiskasvatussuunnitelman paikallisessa päivitystyössä on huomioitu huoltajakyselyn tulokset varhaiskasvatuksen aloituksesta, henkilöstön arviointi varhaiskasvatussuunnitelmasta 2017 ja lasten ajatukset leikistä ja vuorovaikutuksesta. Lasten ajatukset selvitettiin yksiköissä pelaamalla lasten kanssa Nokialla kehitettyä Lasten laatupeliä.

Nokian kaupunki on aloittanut UNICEFIN Lapsiystävällinen kunta- kehittämistyön keväällä 2019 ja ohjelman tavoitteet on huomioitu päivitetyssä paikallisessa suunnitelmassa. Nokian kaupungin uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa painotetaan lapsen oikeutta kuulua yhteisöön tasavertaisena jäsenenä. Lasten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja lasten vertaissuhteiden muodostumisen tukemista ohjataan aiempaa korostuneemmin. Varhaiskasvatussuunnitelmassa nämä näyttäytyvät muun muassa aikuisen roolin, siirtymäkäytäntöjen, lapsiryhmien muodostamisen ja lasten leikkiin liittyvässä ohjauksessa.

Voit tutustua varhaiskasvatussuunnitelmaan alla olevasta linkistä.

Nokian kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Kuva: Susanna Lyly