Nokian kaupungin vapaa-aikapalveluissa kokeillaan osallistuvaa budjetointia


Nokialla on käynnissä ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu. Kokeilussa 13-15-vuotiaat nokialaiset nuoret pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan kesätoimintaa nuorille sekä päättämään toimintaan varatun määrärahan käytöstä.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan päätöksentekoon

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Kaupunki osoittaa tarkoitukseen rahaa ja asukkaat suunnittelevat ja päättävät, mitä sillä tehdään. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

”Nokian kaupungin talousarvion 2022 valmistelussa ohjeistettiin palvelu- ja tulosalueita kokeilemaan osallistuvaa budjetointia. Vapaa-aikapalveluiden johtoryhmä tarttui mahdollisuuteen nuorten kesätoiminnan järjestämiseksi”, kertoo vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Osallistuvan budjetoinnin kokeiluun on varattu 5000 €, jonka käytöstä päättävät nuoret. Kokeilun eri vaiheiden käytännön organisoinnista vastaa nuorisopalvelut.

Kokeilu etenee vaiheittain:

  • Nuoret voivat ilmoittautua loma-agenteiksi suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten kesälomatoimintaa pelaamalla Unelmien kesäloma -peliä. Peli on jaettu yläkoululaisille Wilman kautta.
  • Loma-agentiksi voi ilmoittautua myös suoraan nuoriso-ohjaajille.
  • Loma-agentit kokoontuvat huhti-toukokuussa, jolloin käydään läpi saapuneita ehdotuksia ja päätetään määrärahalla toteutettavasta toiminnasta.
  • Loma-agentit saavat tehtävästään todistuksen ja palkkion, josta he pääsevät itse päättämään.
  • Vaikka loma-agenttitoiminta ja päätöksentekoon osallistuminen ei kiinnostaisi, pelin kautta jokainen yläkoululainen pääsee kertomaan, millaista ohjelmaa kesälomalle toivoisi.
  • Nuorten kesätoimintaa järjestetään kesä-heinäkuussa. Nuoret pääsevät osallistumaan ohjelman käytännön toteutukseen esimerkiksi vertaisohjaajina tai tapahtumien järjestelyissä.

Pilottikokeilun osallistujilta kerätään palautetta tulevien osallistuvan budjetoinnin kokeiluiden pohjaksi. Ensimmäinen vaihe on alkanut vauhdikkaasti, sillä Unelmien kesäloma -pelin kautta nuorilta on saatu jo satoja ehdotuksia kiinnostavasta kesälomatoiminnasta.

Osallisuuden edistäminen kaupungin hyvinvointiohjelman kärkihankkeena

Käynnissä oleva osallistuvan budjetoinnin pilottikokeilu on pieni osa Nokian kaupungin strategista osallisuuden edistämisen kokonaisuutta.

Osallisuuden edistäminen hyväksyttiin valtuuston päätöksellä yhdeksi strategiseksi kehittämiskohteeksi kaupunkistrategian päivittämisen yhteydessä marraskuussa 2021. Kehittämistyö toteutetaan valmisteilla olevan kaupunkitasoisen hyvinvointiohjelman kärkihankkeena.

”Kärkihankkeessa tullaan käsittelemään laajasti kaupungin osallisuuden edistämisen kokonaisuutta sekä määrittelemään osallisuuden eri tasot, tavoitteet ja toimenpiteet Nokian kaupungissa. Osallisuuden edistämisen kärkihanketta käynnistetään tämän vuoden aikana poikkihallinnollisena työnä”, kertoo Asta Engström työn etenemisestä.

Kuva: Mikko Ovaska