Nokian kaupungin tulos vuodelta 2019 alijäämäinen


Nokian kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 2.3.2020 vuoden 2019 viimeistä osavuosikatsausta sekä talousarvioon 2020 ja suunnitelmavuosille 2021 ja 2022 sisältyvää säästö- ja tulonmuodostusohjelmaa. Nokian kaupungin tilinpäätös on valmistelussa. Ennakkotiedon mukaan vuoden 2019 tulos muodostuu alijäämäiseksi noin 5,8 miljoonaa euroa. Muutokset ennakkotietoon ovat mahdollisia.

Vuonna 2019 kaupungin toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan 0,4 milj. euroa edellisvuotta paremmin. Kasvua kertyi erityisesti maankäyttö- ja kehittämiskorvauksista 1,2 milj. euroa, kotikuntakorvauksista 0,4 milj. euroa, asuntojen vuokratuotoista 0,4 milj. euroa sekä muista myyntituotoista 0,3 milj. euroa. Toimintatuotot jäivät kuitenkin kokonaisuutena 1,1 milj. euroa vuoden 2019 talousarviosta, suurimpana tekijänä maankäyttö- ja kehittämiskorvausten tuloutusten siirtyminen 2,6 milj. eurolla tuleville vuosille.

Toimintakulut toteutuivat 8,5 milj. euroa (4,4%) edellisvuotta ja 3,4 milj. euroa (1,7%) talousarviota suurempina. Henkilöstökulut 91,1 milj. euroa (ml. työvoiman vuokraus) toteutuivat talousarvion tasolla, kasvua kuitenkin edellisvuoteen 3,2 milj. euroa (3,6%). Palvelujen ostot kasvoivat 2,3 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 3,7 milj. euroa. Suurimmat muutostalousarvion ylitykset tulivat rakennusten rakennus- ja kunnossapitomenoista 1,5 milj. euroa ja asiakaspalveluostoista 1 milj. euroa. Valmistusta omaan käyttöön kirjattiin 1,8 milj. euroa edellisvuotta ja 2,2 milj. euroa talousarviota enemmän, mikä vähentää vastaavasti toimintakuluja. Toimintakulut oikaistuna valmistuksella omaan käyttöön kasvoivat 6,6 milj. euroa eli 3,5%:a edellisvuoteen verrattuna.

Verotulot jäivät talousarviossa ennustetusta 4,8 milj. euroa johtuen verokortti- ja tulorekisteriuudistuksesta sekä vuoden 2018 heikosta verokehityksestä. Valtionosuudet toteutuivat 1,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin, mutta laskivat edellisvuodesta 1 milj. euroa.

Tilikaudelta 2019 kertynyt 5,8 milj. euron alijäämä tarkoittaa, että kaupungin taseessa olevat edellisten tilikausien ylijäämät on käytetty ja kaupungin taseeseen jää 0,2 milj. euroa kertynyttä alijäämää.

Vuoden 2019 tulos sisältää useita epäsäännöllisiä eriä kuten epäkuranttien kiinteistöjen nopeutetut poistot 2,7 milj. euroa, väistötilakustannukset 1,2 milj. euroa, sisäilmakorjaukset 0,9 milj. euroa ja kiviainevaraston arvon oikaisun 0,5 milj. euroa. Epäsäännöllisten erien tulosvaikutus on yhteensä noin 4,9 milj. euroa tulosta heikentävä. Huomioiden verotulojen 4,8 milj. euroa ennustettua alhaisempi toteutuminen tilinpäätös sisältää yhteensä 9,7 milj. euroa tulosta heikentäviä epäsäännöllisiä elementtejä.

Nokian kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2019 tilinpäätöstä 30.3.2020 kokouksessaan. Tilinpäätöksestä 2019 tiedotetaan tarkemmin käsittelyn yhteydessä.

Lisätiedot
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, puh. 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, puh. 040 133 4422