Nokian kaupungin tulos jäi alijäämäiseksi, verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta


Nokian kaupungin viime vuoden tilinpäätös oli 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on parempi tulos kuin edellisenä vuonna. Taloutta rasittivat erityisesti perusturvapalveluiden menojen kasvu sekä toimitilakustannukset.

Kaupungille kertyi vuonna 2018 verotuloja lähes 140 miljoonaa euroa, mikä on 5,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Vuodelle 2018 tuloveroprosentti nostettiin 20,5 prosenttiin aiemmasta 20 prosentista. Yhteisöveron tuotto kasvoi merkittävästi: kasvua oli 1,6 milj. euroa eli yli 22 prosenttia edelliseen vuoteen nähden.

Asukasluvussa lisäystä, työttömien määrä pieneni

Kaupungin asukasmäärä kasvoi viime vuonna 218 asukkaalla, pääosin kuntien välisen tulomuuton kautta. Syntyvyys Nokialla oli viime vuonna 276 lasta, joka on lähes alhaisin luku viimeiseen 30 vuoteen.

Työllisyystilanne kehittyi Nokialla parempaan suuntaan: työttömien määrä vähentyi viime vuoden aikana. Keskimääräinen työttömyysaste oli viime vuonna kahdeksan prosenttia, kun edellisvuonna se oli yli 11 prosenttia. Joulukuussa 2018 työttömiä työnhakijoita oli 332 henkeä vähemmän kuin vuosi aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni noin puolella.

Erikoissairaanhoidon kustannukset kasvussa

Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat viime vuonna edellisestä vuodesta noin kuusi prosenttia. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on ollut koko kehyskuntien tilaajarenkaalle haastava, eikä näköpiirissä ole sen osalta helpotusta tälle vuodelle.

Erikoissairaanhoidon vaihtoehtoisia toimintamalleja selvitetään tänä vuonna. Kaupunki on kilpailuttamassa peruserikoissairaanhoidon hankintaa, jolla pyritään samanaikaisesti sekä säilyttämään hoidon palvelutaso että hallitsemaan kustannuksia. Myös resursseja kohdennetaan tarvittaessa tehokkaammin.

Henkilöstön työkykyä pyritään parantamaan

Kaupungin henkilötyövuosien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Henkilöstön sairauspoissaolot vähentyivät kokonaisuudessaan, mutta pitkät sairauslomat jatkoivat kasvuaan. Kaupunki käynnisti viime vuoden lopussa, tiettävästi ensimmäisenä kuntana Suomessa, mittavan liikuntaneuvonnan kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi kaupungille perustettiin uusi työhyvinvointikoordinaattorin vakanssi.

Isot investoinnit haastavat kaupungin taloutta  – tasapainotukseen tarvitaan monipuolisia keinoja

Nokian kaupungin talous on tulevina vuosina merkittävän taloudellisen haasteen edessä. Koulujen ja terveyskeskuksen sisäilmaongelmista johtuvat poikkeuksellisen suuret investoinnit uusiin kiinteistöihin rasittavat taloutta merkittävästi.

Kaupungin taseessa on jäljellä ylijäämää enää noin 5,6 miljoonaa euroa. ”Vuosikatetta tulee parantaa merkittävästi edellisvuosien tasosta kaupungin velkaantumisen hillitsemiseksi ja tuleviin suuriin investointeihin varautumiseksi. Koko organisaation tulee yhdessä pyrkiä parantamaan toimintakatetta etsimällä uusia tapoja toimia tehokkaammin,” kertoo Nokian kaupungin talousjohtaja Mikko Koskela.

”On selvää, että talouden hallinnan keinovalikoimassa ei riitä vain yksi keino ja lisävelanotolta ei voida välttyä. Talouden tasapainottamiseksi tarvittavia toimenpiteitä ovat toimintakatteen parantaminen eli toimintakulujen vähentäminen ja toimintatuottojen lisääminen sekä myös mahdollisesti kunnallisveron korottaminen”, Koskela jatkaa.

Nokian kaupunginhallitus käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 25. maaliskuuta.

NOKIAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS LYHYESTI:

• Toimintatuotot kasvoivat 1,3 milj. euroa / 5 %
• toimintakulut kasvoivat 5 milj. euroa / 3 %
• verorahoituksen kasvu 5,8 milj. euroa / 4 %
• valtionosuudet kasvoivat 0,9 milj. euroa / 2%
• vuosikate parani 2,8 milj. euroa
• poistot pysyivät edellisvuoden tasolla, 13,9 milj. euroa
• lainakanta kasvoi 3,94 milj. euroa
• tulos -1,5 milj. euroa.

LISÄTIEDOT:

Mikko Koskela
talousjohtaja, Nokian kaupunki
040 133 4422

Eero Väätäinen
kaupunginjohtaja, Nokian kaupunki
(03) 5652 0001