Nokian kaupungin strateginen yleiskaava tähtää vuoteen 2040


Nokian kaupunki on aloittanut vuoteen 2040 suuntaavan strategisen yleiskaavan laatimisen koko kaupungin alueelle. Strateginen yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kaavatyö on aloitettu laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jota käsitellään seuraavassa kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 26.5.2020.

Nokian Tehdassaari kesäisenä aamuna auringon noustessa. Tehdassaaressa on vanhoja punatiilisiä rakennuksia ja edelleen toimivia tehtaita piippuineen.

– Strategisen yleiskaavan tarkoituksena on ohjata Nokian kaupungin maankäytön suuria linjoja ja tukea kaupunkistrategian linjauksia. Keskeinen tavoitteemme on määritellä Nokian kaupungin tahtotila siitä, minne tulevaisuudessa rakennetaan ja missä palvelut ovat. Yleiskaavatyön käynnistäminen on merkki myös siitä, että Nokian tavoitteena on olla tulevaisuudessakin kasvukunta, kertoo maankäyttöjohtaja Kari Stenlund.

Strategisella yleiskaavalla määritetään Nokian roolia Tampereen kasvavalla kaupunkiseudulla sekä eri kaupunginosien painopisteitä ja kehittämiskohteita. Aikajänne on yhdenmukainen seudullisten ja maakunnallisten suunnitelmien kanssa.

Kaupunkilaisten näkemyksiä kaivataan valmisteluun

– Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan strategisen yleiskaavan etenemisestä, vaikutusten arvioinnista ja mahdollisuuksista osallistua valmisteluun. Suunnitelmaa päivitetään kaavaprosessin aikana ja kaupunkilaisten on mahdollista kertoa siitä mielipiteensä alkukesän aikana, sanoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan yleiskaavatyöhön ovat osallisia kaikki, jotka ovat kaupungin asukkaita, alueen maanomistajia, yrityksiä tai työntekijöitä. Osallisia ovat myös naapurikunnat, viranomaiset ja eri yhteisöt. Kaupunki toivoo tässä vaiheessa näkemyksiä esimerkiksi vuorovaikutustilaisuuksista ja -menetelmistä sekä suunnitelluista arviointitavoista.

Strategisen yleiskaavan laatiminen on usean vuoden prosessi

Strategisen yleiskaavan aikataulu tarkentuu prosessin aikana. Yleiskaavan valmisteluvaiheisiin, teematarkasteluihin ja rakennemallien vertailuun varataan riittävästi aikaa, jotta varmistetaan eri sidosryhmien laaja vuorovaikutus kaavan eri vaiheissa sekä hyvä lopputulos koko kaavatyölle. Työlle on määritelty myös luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville Nokian kaupungin verkkosivustolle. Tämän jälkeen strategisen yleiskaavatyön etenemistä voi seurata osoitteessa: www.nokiankaupunki.fi/strateginenyleiskaava (verkkosivut eivät ole vielä nähtävillä).

Lisätiedot:
maankäyttöjohtaja Kari Stenlund, puh. 044 486 1609
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, puh. 040 133 4235