Nokian kaupungin ravitsemussuunnitelma hyväksyttiin – kouluissa ja päiväkodeissa käyttöön Sydänmerkki-ateriat


Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9. joulukuuta kaupungin ensimmäisen ravitsemussuunnitelman vuosille 2019–2025. Suunnitelma on tehty moniammatillisessa yhteistyössä, ja se sisältää useita konkreettisia keinoja nokialaisten terveyden edistämiseen.

Yhtenä ravitsemussuunnitelman toimenpiteenä on Suomen Sydänliiton myöntämän Sydänmerkki-tunnuksen käyttöönotto. Sydänmerkki-aterioita tarjotaan viikoittain vähintään kolmena päivänä ja niihin siirrytään nokialaisissa kouluissa ja päiväkodeissa asteittain ensi vuoden aikana. Kriteerien noudattaminen varmistaa ruoan terveellisyyden ja helpottaa terveellisten vaihtoehtojen esilletuomista lapsille ja nuorille.

”Sydänmerkin mukaisessa ruuassa on energiaa ja ravintoaineita sopivassa suhteessa. Lisäksi Sydänmerkki ohjaa järkevän kokoisten ja sisältöisten aterioiden kokoamiseen, mikä vähentää aterian jälkeistä väsymystä sekä parantaa kouluvirettä ja tarkkaavaisuutta,” ravitsemussuunnitelman koonnut ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen kertoo.

Lisäksi kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä lisätään kaupungin ruokapalveluissa lähivuosien aikana. ”Terveellinen ruoka tukee lapsen kasvua sekä kehitystä. Pelkästään peruskoulun aikana oppilas syö noin 1700 ateriaa, joten kouluaterian ravintoarvoilla on valtava merkitys”, ruoka- ja siivouspäällikkö Tuula Kantola kertoo.

Terveellisten ruokatottumusten edistäminen on edullista

Ravitsemukseen liittyviä haasteita Nokialla, kuten muuallakin Suomessa, on runsaasti. ”Esimerkiksi ylipaino ja lihavuus, yksipuolinen ruokailu, niukka kasvisten käyttö, vähäinen kuidun saanti, liiallinen suolan, sokerin ja kovan rasvan saanti sekä epäsäännöllinen ruokailu”, Hilla Martikainen luettelee.

Terveydelle epäedulliset ruokailutottumukset vaikuttavat osaltaan sairastavuuteen ja sen seurauksena toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemiseen sekä edelleen terveydenhuollon kustannuksiin.

”Terveyden tukeminen hyvän ravitsemuksen avulla kaikissa ikäryhmissä on selvästi edullisempaa kuin epäterveellisten elintapojen seurauksena kehittyvien sairauksien hoitaminen. Hyvä ravitsemus ylläpitää myös ikääntyvän väestön terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Myös ikäihmisen kotona asumisen mahdollisuudet ovat paremmat, mikäli ravitsemustila on hyvä”, Martikainen toteaa.

Ravitsemussuunnitelman mukaan ikäihmisten ja heidän läheistensä ravitsemustietoutta vahvistetaan ja heille tarjotaan tietoa esimerkiksi ateriapalvelun mahdollisuudesta. Lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan vajaaravitsemusriskissä olevat ikäihmiset mahdollisimman varhain.

”Kannustan ottamaan ruokailuasiat puheeksi matalalla kynnyksellä, jotta mahdollisiin ongelmiin päästäisiin puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäiseminen ja tehokas hoito ovat terveyden ja toimintakyvyn säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä”, kuvailee Martikainen.

Ravitsemussuunnitelma on tarkoitettu työvälineeksi niin kuntapäättäjille kuin työntekijöillekin kaikilla hallinnonaloilla, kolmannen sektorin järjestötoimijoille sekä välillisesti myös kaikille nokialaisille. Siihen koottuja toimenpiteitä viedään käytäntöön vähitellen ja suunnitelmallisesti eri tahojen kanssa.

Toteutumisen tuloksia arvioidaan säännöllisesti, ja ravitsemussuunnitelma päivitetään vuosittain. Sen laadinnan tausta-aineistona olivat tutkimustieto suomalaisten ja nokialaisten nykyisistä ruokailutottumuksista, terveydestä, sairastavuudesta sekä ylipainoisten ja lihavien osuudesta väestössä.

Nokian kaupungin ravitsemussuunnitelma 2019-2025 (pdf)

LISÄTIEDOT

Ravitsemussuunnitelma:
ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen
044 486 1011

Sydänmerkki-ateriat kouluissa ja päiväkodeissa:
ruoka- ja siivouspäällikkö Tuula Kantola
040 779 9229

Kuva: Susanna Lyly