Nokian kaupungin perusopetuksen palveluverkko tarkasteluun kahden pienimmän koulun osalta


Nokian kaupunki ottaa vuoden 2020 talousarvion valmisteluun liittyen tarkasteluun Taivalkunnan ja Vahalahden koulujen toiminnan jatkuvuuden johtuen näiden koulujen oppilasmäärien voimakkaasta laskemisesta. Asiasta laaditaan selvitys ja kuntalaisia kuullaan asiasta. Kaupunki järjestää koulujen tulevaisuudesta yleisötilaisuuden kaupungintalon valtuustosalissa (Harjukatu 23) torstaina 3.10.2019 klo 18.

Kaupunginvaltuusto päättää joulukuussa talousarviokäsittelyn yhteydessä kyseisten koulujen mahdollisesta lakkauttamisesta ja sen ajankohdasta. Asiasta on informoitu kaupunginvaltuuston valtuustoryhmiä, koska selvitys poikkeaa edellisen kaupunginvaltuuston periaatepäätöksestä.

Nokian kaupungilla on toteutettavana lähivuosina historiallisen suuret kouluinvestoinnit. Samalla kun investoinnit tulevat väistämättä nostamaan koulutuksen kokonaiskustannuksia, on kaupungin turvattava riittävät resurssit laadukkaalle opetukselle.

Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut reilun 10 vuoden aikana lähes 900 oppilaalla. Oppilasmäärän kasvu ei ole kuitenkaan kohdentunut pienimmille kouluille. Oppilasmäärä lähtee Nokialla selvään laskuun parin vuoden kuluttua ennen kaikkea heikon syntyvyyden seurauksena ja tulee laskemaan vuoteen 2025 mennessä muuttoliikkeestä riippuen noin 500 – 650 oppilaalla. Samanaikaisesti resurssitarvetta siirtyy alakouluilta yläkouluille.

Nokian kaupunginvaltuusto on tehnyt syksyllä 2016 periaatepäätöksen, että perusopetuksen palveluverkko pysyy nykyisellään lukuvuoden 2022 – 2023 alkuun asti ja että palveluverkko-tarkastelu otetaan käsittelyyn vuoden 2022 talousarviota päätettäessä. Tuolloin päätöspykälässä kuvattiin, että ennusteen mukaan kaikista pienimmissä, Taivalkunnan ja Vahalahden kouluissa, oppilasmäärät laskevat alle 30 oppilaan lukuvuoden 2022 – 2023 alussa.

Taivalkunnan koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 33 oppilasta, mutta se laskee tämän hetken todellisen tilanteen sekä väestörekisteritiedon mukaan 24 oppilaaseen jo syksyllä 2020. Koulun oppilasmäärä laskee 20 oppilaaseen lukuvuonna 2022 – 2023. Vahalahden koulun oppilasmäärä on tällä hetkellä 35 oppilasta. Oppilasmäärä laskee 26 oppilaaseen syksyllä 2022, 20 oppilaaseen syksyllä 2024 ja 16 oppilaaseen syksyllä 2025.

Sivistyspalveluiden talousarvion valmistelu on meneillään ja kaupunginhallituksen asettamaan raamiin pääseminen on hyvin haasteellista nykyisellä palveluverkolla. Pienimpien koulujen opetustoiminta on suhteellisesti kallista ja opetusryhmät pieniä verrattuna Nokian muihin kouluihin. Opetuksen ja koulun toiminnan kannalta ei ole tarkoituksenmukaista eikä oikein mahdollistakaan, että yksi opettaja opettaisi kaikkia oppilaita vuosiluokilla 1-6.

Ystävällisesti kutsumme kuntalaisia keskustelemaan Taivalkunnan ja Vahalahden koulujen tulevaisuudesta Nokian kaupungintalon valtuustosaliin (Harjukatu 23, 2. kerros) torstaina 3.10.2019 klo 18.

Lisätiedot:

Pauliina Pikka,
sivistysjohtaja
040 133 4770

Kari Lähde,
johtava rehtori
040 133 4797

Eero Väätäinen,
kaupunginjohtaja
044 133 4444