Nokian kaupungin liikuntapalveluiden maksuhyvitykset liikuntapaikkojen sulkemisesta ja ohjatun toiminnan keskeytymisestä johtuen


Liikuntapalveluiden ohjatun toiminnan toimintakausi alkoi 7.1.2020. Kauden piti päättyä 27.4.2020. Koronapandemiasta johtuen sisäliikuntapaikat suljettiin sunnuntaina 15.3.2020. Kausimaksullista (30€) ryhmistä jäi joko kuusi tai seitsemän kertaa ryhmästä riippuen toteutumatta.

Sivistyslautakunta on 22.4.2020 kokouksessaan päättänyt, että seuraavalla toteutuvalla puolivuotisella toimintakaudella kaudella ohjattujen kausimaksullisten ryhmien hinta on 20€. Hinta on kaikille seuraavana kautena ilmoittautuville asiakkaille sama riippumatta siitä, onko asiakas osallistunut toimintaan kevätkaudella 2020 vai ei. Mikäli asiakas ei seuraavalla kaudella pääse osallistumaan ohjattuihin liikuntaryhmiin, korvausta ei ole mahdollista saada muuta kautta tai muuna ajankohtana.

Uimakoulujen ja perheuintiryhmien osalta kompensaatiota voivat saada ne asiakkaat, jotka olivat ehtineet ilmoittautua ja maksaa maksun kevään 2020 uimakoulujaksoille, ja joita ei ehditty toteuttaa tai jotka jäivät kesken. Näille asiakkaille tarjotaan liikuntapalveluiden toimesta ensi sijassa uimakoulu- tai perheuintipaikkaa seuraaviin alkaviin ryhmiin, kun toiminta saadaan jälleen käynnistettyä eikä uutta toimintamaksua tuolloin peritä. Mikäli asiakas ei vastaanota tarjottua paikkaa, korvausta ei ole mahdollista saada muuta kautta tai muuna ajankohtana.

Asiakkaiden liikuntatilojen sulkuhetkellä voimassaolevien kuntosalikorttien, BMI-korttien ja uimakorttien voimassaoloaikaa pidennetään siltä osin, kun sulkuaika on kestänyt.

Lisätiedot Hanna Murotie, liikuntapalvelupäällikkö, p. 040 133 4427, hanna.murotie(at)nokiankaupunki.fi.