Nokian kaupungin kesätyöseteleitä vielä haettavissa


Nokian kaupungin kesätyösetelin hakuaika päättyi 9.3.2018. Kesätyösetelin arvo on 400 euroa ja sille on varattu 40 000 euron määräraha kuluvalle vuodelle. Hakemuksia palautettiin määräaikaan mennessä noin 50 kappaletta. Määräraha mahdollistaa sadan nuoren palkkaamisen, joten kesätyöseteleitä myönnetään edelleen myös hakuajan päättymisen jälkeen.

”Kesätyösetelin tarkoituksena on edistää nokialaisten nuorten työllistymistä ja kannustaa paikkakunnan yrityksiä palkkaamaan nuoria kesätyöntekijöiksi. Kesätyöseteli tilitetään yritykselle tai yhdistykselle, joten myös päätös tuen myöntämisestä lähetetään tiedoksi yritykselle”, kertoo elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen.

Kesätyöseteliin on oikeutettu nokialainen työnantaja, joka palkkaa vuosina 1999 – 2003 syntyneen nokialaisen nuoren 1.5.2018 – 31.8.2018 välisenä aikana. Yksi työnantaja voi työllistää kaksi nuorta kesätyöseteliä käyttäen. Työsuhteen keston on oltava vähintään kaksi viikkoa ja maksettavan palkan vähintään 700 euroa sivukuluineen.

”Jatkossa teemme päätöksiä kesätyöseteleistä saapumisjärjestyksessä kunnes määräraha on kokonaan käytetty. Työnantajan on kuitenkin haettava tilitystä 30.9.2018 mennessä, joten nuoren työsuhteen on ajoituttava kesälle”, jatkaa Laakkonen.

Nuorten kesätyösetelihakemus tehdään Nokian kaupungin verkkosivuilla olevalla lomakkeella, jonka tulee allekirjoittaa sekä työllistettävä nuori että työllistävä yritys tai yhdistys. Tuen myöntämisestä päättää elinkeinopäällikkö.

Tilitys haetaan nuoren työsuhteen päättymisen jälkeen verkkosivuilla olevalla tilityslomakkeella, johon tulee liittää mukaan palkkatodistus. Tilitystä on haettava 30.9.2018 mennessä elinkeino- ja työllisyyspalveluista.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen, puh. 044 4860 918
Kesätyöseteli