Nokian kaupungille uusi Facebook-sivu


Nokian kaupungille on avattu Facebook-sivu täydentämään muuta kaupungin viestintää. Sivulle päivitetään jatkossa ajankohtaisia uutisia eri palvelualueilta, kerrotaan kaupungin toiminnasta ja palveluista sekä vinkataan tulevista tapahtumista.

Viime syksynä tehdystä kuntalaiskyselystä ilmeni, että asukkaat toivoivat koko kaupungin tasoista Facebook-sivua. Lähes puolet kyselyyn vastanneista kertoi saavansa tietoa kaupungin toiminnasta sosiaalisen median kautta.

”Tykkäämällä kaupungin Facebook-sivusta nokialaiset voivat seurata uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia laajasti eri toimialoilta. Sosiaalinen media tarjoaa myös mahdollisuuden matalan kynnyksen vuorovaikutukseen ja keskusteluun”, Nokian kaupungin tiedottaja Leena Karppi kertoo.

Useat kaupungin palvelualueet ja yksiköt ovat jo pitkään ylläpitäneet Facebookissa omia sivujaan. Näiden kanavien päivittäminen jatkuu ennallaan. Esimerkiksi Kulttuuripalveluiden FB-sivua seuraamalla pysyy parhaiten perillä kaupungin järjestämistä kulttuuritapahtumista ja Liikuntapalveluiden sivulta löytyvät ajankohtaiset liikunta-aiheiset kuulumiset.

Linkki Nokian kaupungin Facebook-sivulle.

Lisätiedot:

Leena Karppi
Tiedottaja (vs.)
+358 44 486 0932
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupungin muita Facebook-sivuja:

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalvelut

Visit Nokia

Nokian kaupungin ympäristönsuojelu

Nokian kaupungin kulttuuripalvelut

Nokian uusi kirjasto

Nokian kaupunginkirjasto

Nokian kirjastoauto

Liikuntapalvelut, Nokian kaupunki

Nuorten Nokia

Nokian perhepalvelut

Nokian Hyvinvointikioski NOSTE: 

Setori – nokialaisten ikäihmisten lähitori