Nokian kaupungille on myönnetty toistamiseen UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus


Nokian kaupungille on toistamiseen myönnetty UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustus. Tunnustuksen saamisen edellytys on Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman toteutuminen, lasten osallisuus kehittämistyössä ja sitoutuminen kehittämistyön jatkamiseen.

 Nokian kaupunki on ollut mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa viitisen vuotta. Ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Nokian kaupunki sai toukokuussa 2021.

– Olen erityisen kiitollinen tästä toisesta tunnustuksesta ja sen eteen tehdystä työstä, koska tiedän, että se ei ole itsestäänselvyys. Nokialla tehtyä työtä ja työn laatua on nyt arvioitu UNICEFin toimesta, ja katsottu, että se täyttää tunnustuksen saamiselle asetetut kriteerit, kertoo Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori, varhaiskasvatuksen suunnittelija Anette Lehtonen.

– Nokian Lapsiystävällinen kunta -työllä on saatu aikaan pysyviä rakenteellisia muutoksia. Kunnan päätöksenteon lapsenoikeusperustaisuutta on vahvistettu lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotolla. Lasten osallisuutta on kehitetty tiiviissä yhteistyössä eri tilanteissa elävien lasten ja nuorten kanssa. Lasten osallisuuden vahvistuminen näkyy myös Kouluterveyskyselyn tuloksissa. Iloitsemme siitä, että yhteistyömme Nokian kanssa jatkuu, toteaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

Käytännössä Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen saaminen edellyttää kaupungilta erillistä toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumista sekä sitoutumista kehittämistyön jatkamiseen .

Lasten osallisuutta on lisätty konkreettisilla teoilla

Nokialla on kuluneella toimintasuunnitelmakaudella edistetty lasten osallisuutta konkreettisilla teoilla ja uusilla kokeiluilla. Uusia avauksia ovat olleet muun muassa loma-agenttitoiminta ja harrastamisen malli, jotka ovat vakiintuneet pysyväksi toiminnaksi. Lapsille ja nuorille on toimintakauden aikana suunnattu kuntalaiskysely, jossa on huomioitu myös haavoittuvassa asemassa olevat oppilaat. Lasten näkemyksiä on kuunneltu myös kaavoituksen ja julkisten tilojen, kuten nuorisotilan, uimahallin ja palloiluhallin suunnitteluprosessin aikana. Lapsivaikutusten arvioinnille on luotu selkeä prosessi, laadittu ohje ja järjestetty koulutusta. Myös yhdenvertaisuuden edistämisessä ja haavoittuvassa asemassa olevien lasten huomioinnissa on otettu askelia parempaan suuntaan.

– Lapsiystävällinen kunta -malli on tarjonnut Nokian kaupungille tietoon perustuvan arviointivälineen lasten oikeuksien edistämisen tueksi. Aina päätökset eivät ole olleet helppoja ja yksiselitteisiä, Anette Lehtonen kertoo. –  On kuitenkin ollut hienoa nähdä Nokialla tapahtunut kehitys lasten ja nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen, niin lapsia kohtaavissa palveluissa, työn mahdollistamisena hallinnossa ja kuin päätöksenteossakin.

Saatua tunnustusta juhlistetaan Nokian varhaiskasvatuksessa, kouluilla ja nuorisotiloilla eri tavoin syyskuussa, kun koululaiset ovat palanneet lomilta. Nokian kaupungin Ateria- ja siivouspalvelut tarjoaa kouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä juhlan kunniaksi jäätelöt keskiviikkona 25.9.

Saatu tunnustus on voimassa seuraavat neljä vuotta. Lehtonen toivoo, että Nokialla lapset huomioidaan jatkossakin kaupungin prosesseissa ja päätöksenteossa.

– Huolehditaan Nokialla jatkossakin, että arvioimme lasten etua, huomioimme heidän näkemyksiään sekä erilaisia tilanteita ja lähtökohtia, joissa lapset elävät.

Seuraava askel Lapsiystävällisen kunnan toiminnassa on laaja nykytilan kartoitus ja uusien tavoitteiden asettaminen syksyn 2024 aikana.

Edellinen tunnustus myönnettiin Nokian kaupungille toukokuussa 2021. Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City -malliin. Malli auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista.

Lue lisää Unisefin lapsiystävällinen kunta -työstä Nokialla

___________________
Lisätiedot:

Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen, 040 133 4345