Nokian kaupungille myönnetty 1,3 miljoonaa euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta


Valtioneuvoston päätöksellä 19.11.2020 Nokian kaupungille on myönnetty 1,3 milj. euroa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Valtionosuuden korotusta voidaan lain mukaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Avustuksen kriteereissä kuluvana vuonna on myös huomioitu koronakriisin vaikutukset.

Nokian kaupungin poikkeukselliset kunnallistaloudelliset vaikeudet ajoittuvat vuoden 2014 jälkeiseen aikaan johtuen erityisesti entisen kaatopaikan puhdistamisesta ja kiinteistöjen ongelmista. Näiden taloutta rasittava vaikutus on yhteensä noin 45 miljoonaa euroa. Kaupungin taseessa on vuoden 2019 tilinpäätöksessä alijäämää 146 000 euroa.

Kaupunki on useilla eri toimenpiteillä jo sopeuttanut talouttaan, ja myös kiristänyt verotustaan. Valtionosuudet ovat samalla laskeneet vuosina 2016–2019 4,8 prosenttia, mikä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa heikompaa vuosimaksatusta. Samalla aikavälillä kaupungin asukasmäärä on kasvanut 2,3 prosenttia.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korostusta haki 149 kuntaa ja haettu avustussumma oli yhteensä 346 miljoonaa euroa. Valtionosuuden korotusta myönnettiin 66 kunnalle, yhteensä 60 milj. euroa. Valtionosuuden korotukset vaihtelivat absoluuttisesti välillä 150 000 (Simo) – 3,3 milj. euroa (Lappeenranta ja Kouvola). Asukaslukuun suhteutettuna valtionosuuden korotukset vaihtelivat 23:sta eurosta (Salo) 141:een euroon (Simo). Nokian saama avustus on 38 euroa/asukas.

”Tämä tervetullut korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin”, toteaa talousjohtaja Mikko Koskela.

Lisätiedot:

Mikko Koskela, talousjohtaja, 040 133 4422

Eero Väätäinen, kaupunginjohtaja, 040 133 4444