Nokian hyvinvointikeskuksen rakentajaksi on valittu Skanska Talonrakennus Oy


Nokian kaupunki on valinnut tulevan hyvinvointikeskuksen urakoitsijaksi Skanska Talonrakennus Oy:n. Urakka sisältää uudisrakennuksen suunnittelun ja toteuttamisen. Valinnassa painotettiin laatua 60 prosentilla ja hinnan merkitys oli 40 prosenttia. Hyvinvointikeskuksen rakentaminen alkaa ensi vuoden keväällä. Arvioitu rakentamisaika on kaksi vuotta.

Mallinnuskuva Nokian tulevasta hyvinvointikeskuksesta lounaan suunnasta.

Hyvinvointikeskuksen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan neljäkerroksinen noin 10 000 m²:n uudisrakennus terveyspalveluja varten. Rakennuksen sijoittuvat ensimmäisessä vaiheessa avovastaanotto, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala, kiirevastaanotto, röntgen, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kotisairaala, neuvola ja laboratorio.

Hyvinvointikeskus rakennetaan käytöstä poistetun, purettavan terveyskeskuksen tontille Maununkadulle Nokian keskustaan. Purkutyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Hyvinvointikeskuksen henkilöstö arvioi ehdotuksia

Hyvinvointihankkeen urakan kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Siinä valittiin ensin kaikista tarjoajista neljä toimijaa, jotka pääsivät jatkoon. Kaikki neljä yritystä jättivät määräaikaan mennessä tarjouksen. Tarjouskilpailun voitti Skanska Talonrakennus Oy.

Laadun painoarvo kilpailutuksessa oli 60 prosenttia. Tulevan hyvinvointikeskuksen henkilöstö oli mukana moniammatillisessa ryhmässä arvioimassa suunnitteluratkaisun toiminnallisuutta, tehokkuutta ja innovatiivisuutta rakennuksen käyttäjän näkökulmasta. Lisäksi eri asiantuntijat arvioivat muun muassa ehdotusten soveltuvuutta ympäristöön sekä niiden energiatehokkuutta ja ympäristötavoitteita.

Tarjouskilpailun kokonaisvastuu-urakasta (KVR) toteutti kaupungin tilapalvelut yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan Ramboll CM Oy:n kanssa.

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen käynnistyy toteutussuunnittelu.

Lisätiedot:
rakennuttamispäällikkö Kirsi Maijala, 040 5927825
tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen, 040 779 9184

Kuva: Mallinnuskuva hyvinvointikeskuksesta. Skanska Talonrakennus Oy.