Nokian Harjuniityn asuinalueelle esitetään kaavamuutosta


Kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen esittää kaupunkikehityslautakunnalle kaavamuutosta Harjuniityn asuinalueen rakentumattomalle osalle. Muutos koskisi nykyisessä kaavassa olevien luovuttamattomien tonttien kerrosluku- ja julkisivumateriaalimääräyksiä. Lautakunta käsittelee Harjuniityn kaavamuutosesitystä kokouksessaan 31.10.2017. Kaavamuutoksen arvioidaan olevan voimassa seuraavassa uusien omakotitonttien tonttihaussa keväällä 2018.

Harmaita ja keltaisia puuomakotitaloja Harjuniityn asuinalueella.

Harjuniityn jatkuvassa haussa olevien ja aiemmin luovutettujen tonttien sekä osittain rakentuneiden kortteleiden osalta voi hakea poikkeamislupaa koskien kerrosluku- ja julkisivumääräyksiä. Poikkeamisluvat ovat tapaus- ja tonttikohtaisia ja niiden tarkoituksena on auttaa alueen rakentumista säilyttäen alueen kaupunkikuvallinen yhtenäisyys.

”Harjuniityn kaavamuutos mahdollistaa monipuolisemmat vaihtoehdot oman kodin rakentamiseen Nokialle. Aiemmat kaavamääräykset osoittautuivat liian tiukoiksi ja meille on tärkeää, että Harjuniityn alue pääsee kasvamaan suunnitelmien mukaisesti ja saamme tyytyväisiä asukkaita alueelle”, kertoo kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen.

Harjuniitty on Nokian uusin asuinalue, joka sijaitsee noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta. Nykyinen asemakaava-alue mahdollistaa Harjuniittyyn 2500 asukasta, mutta väestömäärän odotetaan lisääntyvän noin 4000 asukkaalla vuoteen 2030 mennessä. Harjuniitty ja keskusta ovat suurimpia kasvualueita Nokialla.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, kaupunkikehitysjohtaja Mikko Nieminen, puh. 040 133 4780