Nokian bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella selvitetään kalojen kiertovesiviljelyä


Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueella on käynnistynyt ECO3RAS-hanke, jossa selvitetään kiertovesiviljelyyn perustuvan kalankasvatusliiketoiminnan toteuttamismahdollisuuksia alueella. Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa selvityksen toteuttamisesta. Tavoitteena on kartoittaa edellytyksiä kannattavalle kiertovesikasvatuslaitoksen liiketoiminnalle ECO3-alueella.

Luonnonvarakeskuksen Harri Vehviläinen ja Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

Kiertovesikasvatuksessa kalat kasvatetaan altaissa, joiden vesi puhdistetaan ja kierrätetään jopa 50-100 kertaa. Perinteiseen kalanviljelyyn verrattuna kiertovesilaitoksen veden tarve on pieni ja rehevöittävät ravinnepäästöt vähäiset.

”Ympäristöystävällinen kiertovesiviljely tuo merkittävän lisän ECO3-alueen biotalouden konseptiin. Parhaimmillaan se mahdollistaa tehokkaan ravinnekierron ja vähentää vesistöjen kuormitusta. Haluamme mahdollistaa puhtaan, kestävällä tavalla tuotetun lähiruoan pirkanmaalaisille kuluttajille”, kuvailee Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n toimitusjohtaja Sakari Ermala.

ECO3RAS-hankkeessa selvitetään kalojen kiertovesikasvatuksen kannattavuutta, kilpailuetuja ja riskejä. Luonnonvarakeskus tekee tiivistä yhteistyötä ECO3-alueen yritysten kanssa. Yritysten prosesseja sekä materiaali- ja muita tuotantovirtoja hyödynnetään arvioitaessa kalankasvatuksen toteuttamismahdollisuuksia.

”Erilaiset yritysyhteistyömallit voivat parantaa kiertovesiviljelyn kannattavuutta. Kannattavuutta voitaisiin parantaa esimerkiksi ECO3-alueen kumppaniyrityksistä saatavilla energia- ja vedenpuhdistusratkaisuilla. Kalankasvatus tuottaa myös sivuvirtoja, kuten ravinnepitoista vettä ja lietettä, jota muut alueen toimijat voisivat hyödyntää”, arvioi erikoistutkija Harri Vehviläinen Luonnonvarakeskukselta.

ECO3RAS-hankkeen tulosten arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä. Selvitys toteutetaan Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) erillisrahoituksella, joka on myönnetty ECO3-alueen kehittämiseen.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Sakari Ermala, Verte Oy, puh. 050 583 4233
erikoistutkija Harri Vehviläinen, Luonnonvarakeskus (Luke), puh. 0295 326 614

ECO3-yritysalue
ECO3-yritysalueelle on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue. ECO3 sijaitsee Kolmenkulman alueella Nokialla. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy kehittää yhteistyössä yritysten sekä korkeakoulujen kanssa. www.eco3.fi

Luonnonvarakeskus (Luke)
Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi