Nokialla näytetään suuntaa lasten ja nuorten ylipainon ehkäisemisessä – perheille annetaan moniammatillista tukea painonhallintaan


Nokian kaupungissa on rakennettu edistyksellinen toimintamalli lasten ja nuorten painopulmien ehkäisytyöhön ja lapsiperheiden tukemiseen. Mallissa on mukana lukuisia ammattilaisia eri palvelualueilta ja yksiköistä. Lapsiperheiden parissa työskentelevät kaupungin ammattilaiset ovat myös tehneet Suomen Sydänliiton kanssa videoita, joissa he jakavat kokemuksiaan ja vinkkejään painonhallinnan tukemiseen muille ammattilaisille.

Nokian kaupungin toimintamallissa ammattilaisille tarjotaan koulutusta lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia haastaviin teemoihin ja niissä tukemiseen. Perheille pyritään löytämään juuri heidän yksilölliseen tilanteeseensa sopivat palvelut ja tukimuodot.

”Teemme työtä lasta, nuorta ja perhettä kuunnellen, kannustaen ja kunnioittaen ja tuemme heitä heidän itsensä asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa askel askeleelta. Kehitämme myös yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa”, kertoo ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen Nokian kaupungilta.

”Toivon, että jatkossa Nokian toimintamallia voitaisiin hyödyntää laajemminkin Pirkanmaan hyvinvointialueella”, Martikainen jatkaa.

Myönteisyys ja hyvän vahvistaminen keskiössä

Kaikkia kaupungin toimijoita yhdistävänä tekijänä on jokaisen lapsen ja perheen kohdalla myönteisten asioiden esiin nostaminen ja hyvän vahvistaminen. Vanhempia kohdatessa halutaan kaikin keinoin vähentää heidän mahdollisesti kokemiaan häpeän ja syyllisyyden tunteita painoteemaan liittyen ja suuntaamaan huomiota perheen vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Lapsen itsetunnon ja myönteisen kehosuhteen kehittymisen tukeminen ovat niin ikään keskiössä.

Sydänliiton tuottamissa Neuvokas perheen videoissa nokialaiset neuvola- ja kouluterveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen ja liikuntapalveluiden ammattilaiset ja ravitsemusterapeutti kertovat työstään, jolla lapsia ja perheitä tuetaan vahvuus- ja voimavarakeskeisesti elintapoihin ja arjen hyvinvointitaitoihin liittyvissä teemoissa.

”Nokialla käytetään Neuvokas perhe -materiaaleja upean moniammatillisesti, mikä on niin ammattilaisten kuin perheidenkin etu. Neuvokas perheen nettisivuilta löytyy paljon tietoa ja tukea paitsi ammattilaisille, myös suoraan perheille, heidän arkensa omannäköiseen hyvinvointiin,” kertoo terveyden edistämisen asiantuntija Elisa Luomaranta Suomen Sydänliitolta.

Apua ja vinkkejä perheiden hyvinvointiin

Neuvokas perhe tarjoaa vinkkejä ja ideoita perhearjen hyvinvointiin. Kun syöminen, liikkuminen, lepo, ruutuaika tai lapsen keho pohdituttaa, on Neuvokas perhe apuna. Tutustu verkkosivuihin: www.neuvokasperhe.fi

Jos sinulla on perheen hyvinvointiin ja painonhallintaan liittyviä huolia ja kaipaat ammattilaisen apua, otathan ensisijaisesti yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan tai neuvolaan.

Neuvokas perheen videot YouTubessa: Ammattilaiset perheiden tukena -videosarja

 

Lisätiedot medialle:

ravitsemusterapeutti Hilla Martikainen, Nokian kaupunki
040 531 9500, hilla.martikainen@nokiankaupunki.fi

terveyden edistämisen asiantuntija Elisa Luomaranta, Sydänliitto
046 921 4820, elisa.luomaranta@sydanliitto.fi

Uutisen kuva: Neuvokas perhe, Sydänliitto