Nokialla käynnistyvä Nokian notkeat näädät -toiminta tarjoaa liikuntaa mielenterveyskuntoutujille


Nokian notkeat näädät – liikuntaa mielenterveyskuntoutujille -toiminta käynnistyy Nokialla kaupungin, Nokian Palloseuran ja Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n yhteistyönä. Erasmus+ Sport -rahoitteinen hanke edistää liikuntaa osana mielenterveyskuntoutusta.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry on kumppanina mukana kansainvälisessä Erasmus+ Sport -rahoitteisessa hankkeessa. Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023 ja sen tavoitteena on edistää liikuntaa osana mielenterveyskuntoutusta. Kansainvälisinä kumppaneina hankkeessa ovat mukana European Culture and Sport Organization – ECOS Italiasta, European Psychiatric Association – EPA, Everton in the Community – EitC Englannista, University of Constanta – OVIDIUS Romaniasta, University of Campania – UNICAMPANIA Italiasta, European Platform for Sport Innovation – EPSI Belgiasta sekä Hämeen Liikunta ja Urheilu ry HLU Suomesta.

Hankkeen toimenpiteenä jokaisesta kumppanimaasta kerättiin ryhmä 2–3 valmentajan ryhmä, joille annettiin työkaluja ja koulutusta kuntouttavan liikunnan järjestämiseen. Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on tarkoitus pilotoida matalan kynnyksen liikuntaryhmiä, joiden pääkohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, mutta myös muut ovat tervetulleita.

Nokialla hankkeen puitteissa käynnistyy kaksi uutta ryhmää

Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja toiminta on avointa ja maksutonta, eikä se vaadi ennakkoilmoittumista. Toimintaan voi tulla mukaan koska tahansa kesken kauden.

”Liikunta vahvistaa mielenterveyttä ja arjen toimintakykyä monin tavoin. Liikunnan avulla psyykkinen oireilu voi helpottaa, stressinhallinta parantua sekä vireystaso ja energisyys kasvaa. Liikunta voi helpottaa myös uniongelmia. Ryhmässä liikkuminen altistaa sosiaaliselle kohtaamiselle ja mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, joten ryhmät tarjoavat myös hyvää vertaistukea”, summaa Nokian kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden osastonhoitaja Terhi Leskinen liikunnan hyviä terveysvaikutuksia.

Toimintaa on torstaisin 6.10.–22.12. Nokianvirran koulun liikuntasalissa. Ensimmäinen ryhmä klo 17:15–18:00 tarjoaa rauhallista matalan kynnyksen perusliikuntaa ja toisessa ryhmässä klo 18:15–19:00 pelaillaan eri palloilulajien pyörteissä. Uudet ryhmät mahdollistavat liikkumisen koulutetun ohjaajan kanssa turvallisesti. Lisäksi liikutaan ryhmässä, mutta yksilöllisesti ja jokaisen omat rajoitteet huomioiden.

Yhteistyöllä eteenpäin

”Seuratasolla on jo hetken aikaa kartoitettu erilaisia mahdollisuuksia lisätä liikunnan tarjontaa uusille kohderyhmille, joten kun HLU: lta keväällä kysyttiin kiinnostusta lähteä mukaan suunnittelemaan tätä pilottia, niin olimme heti mukana. Kun vielä ohjaajaksi löytyi tarvittavat mitat täyttävä entinen seuran pelaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Sami Ekmark ja kaupunkikin osoitti oman mielenkiintonsa projektiin heti alusta alkaen, on yhteistyö sujunut ainakin näin alkutaipaleella todella hyvin. Toivottavasti saadaan ryhmät hyvin käyntiin ja toiminta vakiintumaan myös tuleville vuosille”, kertoo Nokian Palloseura ry:n toiminnanjohtaja Sami Päivinen.

”Pilottien päätyttyä arvioidaan niiden onnistumista. Tavoitteena on, että luotaisiin toimiva malli, joka huomioi resurssit, kumppanuudet, sekä osallistujien ohjautuminen ryhmään, jotta myös jatkossa pystytään tarjoamaan liikuntatoimintaa tälle kohderyhmälle, kertoo Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n asiantuntija Kaisa Björn.

”Kaupungin liikuntapalvelut haluaa olla mukana oppimassa, mutta myös tukemassa ja kehittämässä soveltavan liikuntatarjonnan eri muotoja Nokialla. Tämä hanke tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden. Jos pilotti tavoittaa kohderyhmän, ajatuksena on, että liikuntaryhmät voitaisiin toteuttaa hankkeen päätyttyä seuran ja kaupungin välisenä yhteistyönä: urheiluseura vastaisi liikuntaryhmän käytännön järjestelyistä ja osallistujia ryhmiin voisi ohjautua mukaan esimerkiksi liikuntaneuvonnan ja mielenterveyspalveluiden kautta. Tiloina käytettäisiin kunnan liikuntatiloja”, suunnittelee Nokian kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie.

Lisätietoa hankkeesta