Nokialla edistetään jalankulkua ja pyöräliikennettä – vastaa kyselyyn ja vaikuta liikkumiseen kaupungissa


Nokian kaupunki on käynnistänyt kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laatimisen. Edistämisohjelman tavoitteita ovat jalankulun ja pyöräilyn toisistaan eroavien tarpeiden tunnistaminen sekä olosuhteiden parantaminen Nokialla.

Ohjelmatyössä asetetaan pitkän aikavälin visio ja tavoitteet kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle sekä koostetaan keskeisimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet lähivuosien toimenpideohjelmaksi. Edistämisohjelma valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kokemuksia jalankulusta ja pyöräliikenteestä selvitetään kaikille avoimella kyselyllä

Kyselyssä on omat osionsa jalankululle ja pyöräliikenteelle sekä karttapalautemahdollisuus. Kyselyllä selvitetään tyytyväisyyttä nykyisiin jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin sekä pyydetään arvottamaan eri kehittämiskohteita. Karttapalautetta voi antaa viihtyisistä tai epämiellyttävistä paikoista sekä kertoa reittien kehittämistarpeista, kuten reittien jatkuvuudesta, laadusta, kunnossapidosta tai turvallisuudesta.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa osaltasi oman asuinympäristösi liikkumisolosuhteisiin. Kyselyn avulla saadaan tärkeää tietoa jalankulun ja pyöräliikenteen nykyisistä olosuhteista ja kehittämistarpeista. Kysely on avoinna 16.9.2021 asti.

Kyselyyn pääsee vastaamaan osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/2sm2ji3399l6

Lisätiedot:
Jaana Suittio, Nokian kaupunki (etunimi.sukunimi@nokia.fi)
Lauri Vesanen, Ramboll Finland Oy (etunimi.sukunimi@ramboll.fi)