Nokia sai valtionavustusta varhaiskasvatukseen ja opetukseen


Nokian kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta koronapandemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseksi yhteensä 401 000€.

Avustus kohdentuu vuosille 2021-2022. Valtionavustuksen tavoitteena varhaiskasvatuksessa on parantaa lasten kehityksen ja oppimisen edistämistä sekä tuen toteuttamista. Kouluissa tavoitteena on vähentää korona-ajan heijastevaikutuksia oppilaiden oppimiseen ja hyvinvointiin sekä tuen järjestämiseen. Erityisenä tavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevia, vieraskielisiä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevia sekä maahanmuuttotaustaisia lapsia ja oppilaita. Lisäksi tuetaan lapsia ja nuoria, joiden syrjäytymisen riskiä koronaepidemian pitkittyminen on erityisesti lisännyt sekä ennaltaehkäistään koulupoissaoloja ja koulupudokkuutta.

Nokialla avustuksella palkataan ohjaajia varhaiskasvatukseen  lasten itsesäätelyn ja kielellisen kehityksen vahvistamiseksi sekä koulutetaan henkilöstöä Ihmeelliset vuodet menetelmään. Kouluihin palkataan koulunkäynninohjaajia ja samanaikaisopettajia sekä lisätään tukiopetusta.

 

Lisätietoja

Noin 40 miljoonan euron avustukset myönnetty koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)